Logo ark internationaal

Onderzoek naar Jean Vanier

Geplaatst in: Nieuwsbericht 0

Begin maart ontvingen wij voor het eerst bericht van L’Arche International, de internationale Ark-gemeenschap, over een onderzoek dat is gedaan naar Jean Vanier. Jean Vanier stond samen met Thomas Phillipe aan de wieg van de internationale Ark-gemeenschap. Het onderzoek betrof seksueel misbruik van vrouwen door Vanier en Philippe.

De uitkomst van het onderzoek is schokkend: gebleken is dat Vanier, evenals zijn mentor Phillippe, meerdere vrouwen die aan zijn pastorale zorg waren toevertrouwd seksueel heeft misbruikt. Wij zijn enorm geschrokken van dit bericht. En wij kunnen ons goed voorstellen dat het ook bij u vragen oproept.

Ons project van de woongemeenschap in Juigalpa is gebaseerd op de principes van organisatie “De Ark”. Het onderzoek geeft onder meer aan, dat er geen vrouwen met of zonder een verstandelijke beperking in één van de woongemeenschappen wereldwijd betrokken waren. De principes van “De Ark” staan niet ter discussie. Het is echter schrijnend dat beide oprichters deze principes in hun eigen leven niet hebben gevolgd en andere mensen zoveel schade hebben berokkend.

Binnen Vivir Juntos en Ruach is er vanaf de start veel aandacht voor het voorkómen van seksueel misbruik in de woongemeenschap in Juigalpa. Er is een voor Nicaragua uniek protocol opgesteld dat aan iedere nieuwe verzorgster wordt uitgelegd en daarna getekend. In het protocol staat de kwetsbaarheid van de bewoners centraal en wordt aangegeven hoe te handelen. Tijdens teamevaluaties wordt aan dit aspect van het werk elke keer weer aandacht besteed.

Voor ons leiden de onderzoeksresultaten ertoe dat we in onze teksten over de internationale  Ark-organisatie de namen van beide oprichters niet meer noemen. Dat begint met het verslag over het jaar 2019.

De volledige brief over het onderzoek vindt u hier: Brief l’Arche International.

Mocht u na het lezen van dit bericht en de brief nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

Wij blijven ons als Stichting Vivir Juntos samen met Astrid en Fundación Ruach inzetten voor de woongemeenschap. En wij hopen dat u ons werk blijft steunen. Samen maken we een verschil.

Niko Tetteroo, secretaris en Jeroen Boggia voorzitter/penningmeester Vivir Juntos

Volgen Jeroen Boggia:
Laatste berichten van