Woongemeenschap in Juigalpa

Nicaragua behoort tot de armste landen van de wereld. Steun aan en opvang van mensen met een verstandelijke beperking is daardoor vooral in handen van particulier initiatief. De huidige voorzieningen zijn voor een belangrijk deel gericht op kinderen. Voor jongvolwassenen en ouderen met een beperking is het aantal voorzieningen minimaal. Het overgrote deel van de ouders of familie krijgt geen ondersteuning en anderen weten vaak geen raad hoe met deze mensen om te gaan. Er bestaan geen opleidingen hoe met de doelgroep om te gaan. In Nicaragua overlijden mensen met een verstandelijke beperking als gevolg van geen of slechts heel beperkte medische en sociale zorg.

Sinds 2013 werkt in Juigalpa een grote groep zeer betrokken vrijwilligers en ouders aan het opzetten van een woongemeenschap voor mensen van vijftien jaar en ouder die een een verstandelijke beperking hebben. Deze vrijwilligers zijn verbonden aan Fundación Ruach, de stichting die in Juigalpa de woongemeenschap realiseert.

 

Samen leven

Vivir Juntos betekent letterlijk ‘Samen Leven’. In de woongemeenschap gaan mensen met en zonder beperking samen leven. Verzorgers en bewoners met een beperking zijn huisgenoten op basis van gelijkwaardigheid. Zo krijg je meer de sfeer van een woongemeenschap en minder het gevoel van een zorginstelling. Ook kan er iemand inwonen die buiten de deur werkt en een woonruimte huurt. De huurder genereert enerzijds inkomsten en draait tegelijkertijd mee als huisbewoner.

Daarnaast wil de woongemeenschap een teken in de wijk zijn om de wijkbewoners in contact te brengen met de talenten van de bewoners zodat er een positiever beeld kan ontstaan ten aanzien van elkaar. Het is de bedoeling dat de woongemeenschap wordt uitgebreid met een activiteitenruimte waar de bewoners en anderen overdag zinvol bezig kunnen zijn. Werken aan integratie is een onderdeel van de visie.

Het laatste nieuws over de ontwikkelingen van Vivir Juntos in Juigalpa leest u op onze nieuwspagina.