Doel van de stichting

Stichting Vivir Juntos is opgericht in juni 2015. Het doel van de stichting is:

Het ondersteunen van de woongemeenschap Vivir Juntos voor jongeren en ouderen met een beperking in Juigalpa en eventueel op te richten soortgelijke woongemeenschappen elders in Nicaragua.

De stichting wil haar doel te bereiken door het organiseren van vrijwilligers, het opzetten van fondswervende acties en activiteiten, het geven van voorlichting, en het genereren van publiciteit.

Werkwijze

De stichting heeft een bestuur en een aantal actieve vrijwilligers. De bestuursleden en andere vrijwilligers werken samen in een brainstormgroep. Met deze werkwijze gaan we uit van de talenten van de elke vrijwilliger. Ieder draagt van uit zijn eigen ervaring en enthousiasme bij aan het doel van de stichting. De brainstormgroep komt een á twee keer per maand samen. Ook meedoen? U bent van harte welkom!

Bestuur en beloningsbeleid

Het bestuur van stichting Vivir Juntos bestaat uit:

  • Ruud Lambregts – voorzitter
  • Henk Verheul – secretaris
  • Willy de Mooij – penningmeester

Naast de vergaderingen met de vrijwilligers komt het bestuur minimaal twee keer per jaar bij elkaar voor het vaststellen van het jaarplan en de begroting alsmede voor bespreken en vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening.

Vrijwilligers:

  • Michiel Witz – ontwikkeling en onderhoud website
  • Annelies Witz-Vlaardingerbroek – communicatie

De bestuursleden zijn vrijwilligers. Zij ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. U leest hier meer over in ons beleidsplan.

Foto van het bestuur van stichting Ruach

Fundación Ruach

In Juigalpa werkt een groep zeer betrokken vrijwilligers en ouders aan het opzetten van de woongemeenschap. Zij zijn verbonden aan Fundación Ruach, de stichting die in Juigalpa de woongemeenschap realiseert.