De lange adem en financieel perspectief

Geplaatst in: Nieuwsbericht 0

Zo’n project waarbij mensen met een verstandelijke beperking worden opgevangen kan nooit stoppen. Als het project wel zou stoppen, dan … komen er mensen op straat te staan. En dat laten we niet gebeuren. Gelukkig zijn er vele donateurs die zich dat realiseren. Zo zijn er mensen die al vanaf 2015 geld overmaken en dat nog steeds doen. Geweldig! Heel veel dank!

Met alle giften van individuele donateurs en van fondsen kunnen we op dit moment de mensen in Juigalpa de garantie geven dat het project voldoende geld heeft tot en met 2023. Aan de ene kant zou je denken dat dit veel geld is, maar aan de andere kant voor een project dat zeker twintig jaar verder moet, is dat nog niet veel. De mensen in Juigalpa zijn zich dat ook terdege bewust. Om een eigen inkomstenbron mogelijk te maken heeft het bestuur daar de mogelijkheden van een eenvoudige brillenwinkel onderzocht. Op dit moment wordt met aparte acties het geld hiervoor verzameld. Zoals met zovele zaken, de kost gaat voor de baat uit.

Corona in Nicaragua

In het project lukt het nog steeds om het virus buitenshuis te houden. Er zijn strikte regels en daar wordt goed mee omgegaan. Overigens zijn de cijfers in Nicaragua over besmettingen en overledenen als gevolg van het virus in grote lijnen niet echt slecht in vergelijking met een aantal andere Latijns-Amerikaanse landen, zoals Mexico. Sinds het begin van de coronacrisis heeft de regering Ortega het aantal gerapporteerde besmettingen en overleden personen systematisch laag gehouden, nadat gedurende de eerste weken het bestaan van het virus zelfs helemaal was ontkend. Medio december spreekt te overheid van plm. 6000 besmettingen en een kleine 200 doden. Onafhankelijke burgerorganisaties – zoals het Observatorio Cuidadano COVID-19 – houden het aantal besmettingen op ongeveer het dubbele en het aantal overledenen op een kleine 3000.

Kascommissie
Het jaar nadert weer zijn eind en wordt het tijd om met de leden van de kascommissie een afspraak te maken voor de jaarcontrole van de cijfers. Het is een goed gebruik geworden om hiervoor op donateurs een beroep te doen. Dat is opnieuw gelukt. Het is alleen de vraag hoe we de controle virusvrij kunnen organiseren. Daarover gaan we overleggen.

Ruud Lambregts in het bestuur van Vivir Juntos

In de vorige nieuwsbrief gaven we aan dat het huidige bestuur van Vivir Juntos per 1 juli 2021 zal gaan stoppen. Er zijn drie nieuwe bestuursleden, waaronder Ruud Lambregts. Ruud heeft voor zijn pensionering 35 jaar gewerkt voor Oxfam-Novib, o.a. in Nicaragua. Ook was hij vrijwilliger voor de stedenbanden met Juigalpa in Den Haag en Leiden. Daarnaast is hij als vrijwilliger actief in organisaties rond Fairtrade, zoals de wereldwinkels, en in de wereld van de oude muziek. En het bijzondere is dat Ruud al met ingang van afgelopen oktober is toegetreden tot het bestuur. Daarmee wordt de overdracht van het huidige naar het nieuwe bestuur een stuk gemakkelijker.

Fijne kerstdagen voor iedereen en vooral een gezond 2021!

Jeroen Boggia
voorzitter bestuur Vivir Juntos

Volgen Jeroen Boggia:
Laatste berichten van