Statutair doel

De stichting heeft ten doel het ondersteunen van een woongemeenschap voor jongeren en ouderen met en zonder beperking in Juigalpa (Nicaragua) en eventueel op te richten soortgelijke woongemeenschappen elders in Nicaragua.

De bewoners zonder beperking zijn de verzorgers die met de bewoners met een handicap omgaan als zijnde huisgenoten. Dat betekent dat de verhoudingen “verzorgers-mensen met een beperking” gelijkwaardiger zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van vrijwilligers, het opzetten van fondswervende acties en activiteiten, het geven van voorlichting, het genereren van publiciteit.

De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting laat de met de activiteiten behaalde opbrengsten na aftrek van de kosten geheel ten goede komen aan haar doelstelling.

Foto muurschildering