Van het bestuur

Geplaatst in: Nieuwsbericht 0

Het project van de woongemeenschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Juigalpa kent een Nicaraguaans bestuur en ledenvergadering. Elke twee jaar worden er verkiezingen gehouden. Astrid Delleman verwacht dat deze verkiezingen half juli a.s. gehouden worden. Het is goed dat er zo nu en dan nieuwe gezichten aan de slag gaan. We zijn immers allemaal betrokken bij een project dat hopelijk een erg lange adem zal hebben. We kunnen onze gasten immers niet de straat opsturen.

De landelijke politieke situatie in Nicaragua
De politieke situatie lijkt zo’n beetje hopeloos te zijn. In november zijn er landelijke verkiezingen. Maar als oppositieleden achter de tralies worden gezet, blijft er van verkiezingen houden weinig over. De Nicaraguaanse president Daniel Ortega zet alles op alles om de controle nog vaster in handen te krijgen en schuwt daarbij geen enkel middel. Ook internationale druk lijkt tot nu toe niet te werken.
In het land worden alle instanties die geld uit het buitenland krijgen, onderworpen aan extra onderzoek. Zo worden ook rekeningen geblokkeerd. Dat laatste is gelukkig niet het geval bij het project Ruach, tot nu toe althans. Astrid Delleman heeft echter nog geen verlenging gekregen voor haar verblijf in Nicaragua. Dat heeft weer te maken met de juridische status van Ruach: alle ngo’s moeten die elke drie maanden weer opnieuw aanvragen. Dat kost veel tijd en spanning.

Het nieuwe bestuur van Vivir Juntos startte op 8 juli 2021
Op 8 juli was de overdrachtsvergadering van oud naar nieuw bestuur. Niko Tetteroo en Jeroen Boggia traden af. Ruud Lambregts bleef bestuurslid en werd de nieuwe voorzitter. Verder is Henk Verheul de nieuwe secretaris en Willy de Mooij de nieuwe penningmeester. Zij zullen zich zelf voorstellen.

We zijn allemaal erg blij dat Annelies en Michiel Witz hun werk voor Vivir Juntos voortzetten. Daarmee zijn de communicatie via bijv. de nieuwsbrieven en de website gegarandeerd. Annelies en Michiel maken wel geen deel uit van het bestuur, maar hun werk is onmisbaar.

Niko en Jeroen danken de vele donateurs en fondsen allerhartelijkst voor hun vaak jarenlange bijdragen. Ook gaat hun dank uit naar de verschillende kerken in Leiden en daarbuiten voor hun regelmatige collectes met aanzienlijke opbrengsten. Zij wensen hun opvolgers alle goeds en veel plezier toe in hun nieuwe klus!

Ruud Lambregts                      Jeroen Boggia

voorzitter bestuur                  oud-voorzitter