Foto van het bestuur van fundación Ruach

Fundación Ruach

 

In de stad Juigalpa is een groep vrijwilligers sinds 2013 bezig met de voorbereiding van een woonvoorziening voor mensen van 15 jaar en ouder met een (verstandelijke) beperking. Sinds 3 november 2015 is de groep officieel een stichting geworden genaamd: Fundación Cristiana Comunitaria para Personas con Discapacidad Ruach. Of kortweg: Fundación Ruach.

De groep in Juigalpa bestaat uit zeven mensen waaronder mensen die werken voor het Ministerie van Onderwijs, organisaties voor mensen met een beperking, leerkrachten, een arts en enkele religieuzen.

Ook de Nederlandse Astrid Delleman, een van de initiatiefneemsters, maakt deel uit van de groep. Zij is orthopedagoge en heeft een ruime ervaring in het werken met kinderen met een beperking en begeleiding van ouders in Juigalpa en andere landen in Latijns Amerika. Samen met
haar zoon Jonathan, die een verstandelijke beperking heeft, verhuist Astrid in 2015 naar Juigalpa. Zij wordt daar de komende twee jaar in gesteund door de Week Nederlanse Missionaris, een product van Mensen met een Missie.

De Ark

De (internationale) gemeenschap de ARK is op hun zoektocht in beeld gekomen. In een groot aantal landen zijn ARKgemeenschappen inmiddels tot stand gekomen. Dit zijn woongemeenschappen waar mensen met en zonder beperking hun leven delen. In Nederland bestaat een dergelijke woongemeenschap in Gouda. De groep in Juigalpa ontvangt momenteel morele ondersteuning via de internationale federatie l’Arche in de hoop dat dit contact te zijner tijd tot een officiële band gaat leiden. Maar mocht dat niet lukken, dan zijn de opgedane inzichten nog steeds waardevol en geven ze met die inspiratie zelf vorm aan de gemeenschap.