Niko en Jeroen

Jaarverslag en nieuw bestuur

Geplaatst in: Nieuwsbericht 0

Op de website kunt u het jaarverslag over 2020 terugvinden. Hopelijk heeft u hiermee een levendige terugblik op de verschillende activiteiten van de woongemeenschap in Juigalpa, Nicaragua in 2020.

Om het jaarverslag compleet te maken was het natuurlijk nodig dat de kascommissie de cijfers zou controleren. Met twee leden van de kascommissie op bezoek bij de penningmeester dat ging echter niet vanwege de corona-regels. Dat hebben we opgelost met één lid van de kascommissie thuis achter de computer en het andere lid bij de penningmeester op bezoek. En verder heeft de penningmeester nog veel meer informatie vooraf rondgestuurd. De positieve verklaring van de kascommissie kunt u achterin het jaarverslag teruglezen.

Het nieuwe bestuur van Vivir Juntos op 1 juli 2021
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat Ruud Lambregts reeds is toegetreden tot het bestuur. Naast Ruud treden per 1 juli a.s. tot het bestuur toe Willy de Mooij en Henk Verheul. Willy weet veel van financiën af en zal daarom de taken van de penningmeester overnemen. En Henk heeft aardig wat ervaring in Nicaragua opgedaan. Ruud en Henk zullen nog overleggen over de taakverdeling voorzitter en secretaris. Op 1 juli zullen dan Niko Tetteroo en ondergetekende uit het bestuur treden.

We zijn allemaal erg blij dat Annelies en Michiel Witz hun werk voor Vivir Juntos voortzetten. Daarmee zijn de communicatie via bijv. de nieuwsbrieven en de website gegarandeerd. Annelies en Michiel maken wel geen deel uit van het bestuur, maar hun werk is onmisbaar.

Op zaterdag 13 maart jl. hebben oud en nieuw van Vivir Juntos op digitale wijze met elkaar kennis gemaakt en zijn de eerste afspraken over de overdracht gemaakt. We gaan ervan uit dat de overdracht vrijwel ‘geruisloos’ zal verlopen. Daarmee zal de toekomst van de woongemeenschap weer een goede waarborg krijgen.

Foto: Niko (links) en Jeroen (rechts)

Volgen Jeroen Boggia:
Laatste berichten van