vlag Nicaragua

De corona crisis en de woongemeenschap

Geplaatst in: Nieuwsbericht 0

Zoals wij uit de Nederlandse situatie weten zijn mensen met een verstandelijke beperking extra kwetsbaar in tijden van een virus. Daarnaast hebben zij in Nicaragua vaak een zwakke gezondheid. Hierover kunt u in eerder verschenen blogs lezen. Afgelopen weekend kwam de laatste informatie per e-mail bij ons binnen.

In officiële kanalen in Nicaragua wordt recent gesproken over één besmetting met het corona-virus. In Juigalpa zijn nog geen gevallen van besmetting bekend. Wellicht is het nu voor Nicaragua een (discutabel) voordeel dat het land erg arm is en weinig bezoek uit het buitenland ontvangt.

De regering van president Ortega vaardigt tot heden geen officiële maatregelen uit. Dat doen omringende landen overigens wel. Het bestuur van de woongemeenschap maakt zich daar grote zorgen over. Daarom bereiden zij zich wel voor op een mogelijke crisissituatie.
Op 20 maart jl. heeft het bestuur een memorandum opgesteld met preventiemaatregelen voor de woongemeenschap en de activiteitenclub. De maatregelen zijn vrijwel direct ingevoerd. Zo is de activiteitenclub op maandag 23 maart gesloten. Voor de woongemeenschap zijn maatregelen genomen als vaker schone kleding, vaker wassen van handen, een sterk beperkt bezoek en niet naar buiten, alleen in noodgevallen.
Het bestuur in Juigalpa realiseert zich dat zij een kleine instelling zijn en heel snel en flexibel kunnen reageren als dat nodig is. Het huis biedt gelukkig de mogelijkheid om zieke mensen te isoleren.

Wij hopen met zijn allen dat de genomen en nog te nemen maatregelen niet nodig blijken te zijn. Wij zullen als er nieuws over het coronavirus en de woongemeenschap is, dit snel plaatsen op onze website.

Jeroen Boggia
Voorzitter Vivir Juntos

Volgen Jeroen Boggia:
Laatste berichten van