Bestuur Vivir Juntos

Nieuw in het bestuur

Geplaatst in: Nieuwsbericht 0

Wij hebben eind 2017 Frits Leene kunnen strikken om in het bestuur zitting te nemen. Met zijn komst is ook de derde bestuursfunctie van Vivir Juntos weer bezet.

Zoals Frits zelf aangeeft stond zijn wieg in het schoolmeestershuis van een inrichting voor geestelijk gehandicapten. In zijn jonge jaren heeft hij via de Stichting Nederlandse Vrijwilligers in een ontwikkelingsproject op de Filippijnen gewerkt. Na zijn vrijwilligerswerk heeft Frits op verschillende functies in de zorg gewerkt. Hij heeft affiniteit en veel kennis van het onderwerp waarvoor de woongemeenschap in Juigalpa, Nicaragua, zich inzet.
Welkom Frits!

Taakverdeling
Met de komst van Frits hebben we opnieuw gekeken naar de verdeling van taken. Het is duidelijk dat we in de komende periode gebruik zullen maken van zijn kennis van de gehandicaptenzorg. Daarnaast blijft Niko Tetteroo het secretariële werk doen. En Jeroen Boggia combineert de voorzittersfunctie met die van penningmeester. Op de foto v.l.n.r. Fits Leene, Niko Tetteroo en Jeroen Boggia.

Kascommissie
We zijn een stichting, namelijk de stichting Vivir Juntos en we hebben een financieel reglement. Om alle donateurs en fondsen een goed beeld te geven van de financiën komt er zo snel mogelijk in het nieuwe jaar een verslag op de website te staan. Dat is voor de jaren 2015 en 2016 al gebeurd. De cijfers worden door een kascommissie beoordeeld op hun getrouwheid. Over deze jaarlijkse kascommissie staat onder andere het volgende in het financieel reglement:
Het bestuur stelt jaarlijks een kascommissie samen, bestaande uit twee personen. De leden dienen over voldoende aantoonbaar financieel inzicht te beschikken om de getrouwheid van cijfers te kunnen beoordelen. De leden hebben geen familie-, werk- of vriendschapsrelatie met elkaar of met één van de bestuursleden. De kascommissie stelt een verklaring op.

Deze verklaring wordt in het jaarverslag opgenomen en staat op de website. Dit jaar zijn de leden van de kascommissie de penningmeester van de stedenband Leiden-Juigalpa en de penningmeester van het Nicaragua-comité in Haarlem. Op deze manier hebben we kundigheid én affiniteit met Nicaragua kunnen verenigen.

Jeroen Boggia
voorzitter