herfst

Halverwege – vervolg

Geplaatst in: Nieuwsbericht 0

In ons vorige bestuursbericht schreven we “dat de klok verder tikt en dat we in 2018 halverwege de steun aan de woongemeenschap zijn”. Op dit moment zijn de huidige vooruitzichten om de fondswerving in Juigalpa en Nicaragua voor de continuïteit tijdig op orde te hebben niet rooskleurig.

Dit besef heeft de afgelopen maanden tot intensief overleg met het bestuur Ruach geleid. Al snel bleek aan Juigalpese kant de wens te bestaan om de steun van Vivir Juntos met twee jaar uit te breiden, namelijk van 2020 naar 2022. Vervolgens heeft het bestuur Vivir Juntos zich hiertoe bereid verklaard. De bijdragen per jaar zullen echter wel afnemen en onder voorwaarde dat de laatste fondswerving succesvol is. Dit aanbod is door het bestuur Ruach met beide handen aangegrepen.

Projectplan 2019 – 2022
Vivir Juntos verwerft gelden via afzonderlijke donateurs en via zogenaamde kapitaalfondsen. In de afgelopen jaren was er elk jaar een financiële actie bij deze fondsen. Op dit moment is opnieuw een actie gestart. Wij hopen van ganser harte dat deze actie samen met nog alle individuele bijdragen genoeg is om het totale streefbedrag binnen te halen. Dat heeft het grote voordeel van rust voor het bestuur Ruach (en voor ons als bestuur Vivir Juntos).

Evaluatie
Tevens is met bestuur Ruach afgesproken dat het project, zowel inhoudelijk qua zorg als bestuurlijk, geëvalueerd wordt. Sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen worden onderzocht en besproken. Bestuur Ruach en bestuur Vivir Juntos zijn het met elkaar eens dat het evaluatieonderzoek door een externe consultant wordt gedaan. Deze consultant wordt nu geselecteerd. Na de selectie gaat de consultant direct aan het werk. Het adviesrapport zal aanbevelingen bevatten die in de plannen van het bestuur Ruach een plaats krijgen.

Bijzondere acties
Verschillende donateurs vragen zich af hoe zij het project financieel kunnen steunen. En dat levert bijzondere acties op. Daarover leest u wel vaker in de nieuwsbrief. Deze keer werden wij in de afgelopen twee maanden met bijzondere bijdragen verrast door twee mensen die hun verjaardagen in het teken van de woongemeenschap plaatsten. Dat gebeurde én in Rotterdam én in Leiden. Heel veel dank!

Van drie naar twee bestuursleden
Nog niet zo lang geleden konden we melden dat het bestuur met Frits Leene weer op sterkte was. Helaas heeft ons nieuwe bestuurslid na een aantal maanden moeten constateren dat dit bestuurswerk niet het juiste vrijwilligerswerk voor hem is. De overige twee bestuursleden, Niko Tetteroo en ondergetekende hebben toen de conclusie getrokken niet opnieuw op zoek te gaan naar een nieuw bestuurslid. Zij beiden worden immers meer dan uitstekend ondersteund door Annelies Witz-Vlaardingerbroek en Michiel Witz. De continuïteit van het werk is op deze manier gegarandeerd.

Jeroen Boggia
voorzitter bestuur Vivir Juntos