Brenda en Rene

Evaluatie

Geplaatst in: Blog 0

Brenda wacht op doña Yolanda, de moeder van onze huisgenoten Loyda en Daniel. Ze wil haar interviewen voor de externe evaluatie. Intussen benut ze de tijd om de opnames te bekijken die we maakten toen Daniel en Loyda twee jaar geleden hun kennismakingsbezoeken aan ons brachten: het aanloopproces om elkaar te leren kennen en de verhuizing naar het gemeenschapshuis voor te bereiden.

Brenda
Zoals Jeroen Boggia, de voorzitter van Vivir Juntos, in de laatste nieuwsbrief al aankondigde zijn we in de Fundación momenteel bezig met een evaluatieproces om te bezien waar we nu staan na twee jaar hard werken. In hoeverre behalen we onze missie en doelen? Hoe sterk staat de organisatie? En waar moeten we groeien en meer aandacht aan besteden om een stevigere basis te leggen onder de Fundación.

Brenda Tapia, die in Managua woont, is als externe consultant gevraagd de evaluatie uit te voeren. Ze heeft een ruime ervaring met het werken in organisaties die werken met en voor mensen die beperkingen hebben. En heeft zelf ook in Non Gouvernementele Organisaties gewerkt, waardoor ze dus van diverse markten thuis is om ons proces als ervaringsdeskundige te kunnen doorlichten. Bovendien heeft ze meerdere evaluaties gedaan waardoor ze bekend is met nuttige werkmethoden.

Verleden week is Brenda kennis komen maken en hebben we, in een gezamenlijk overleg met het bestuur waar ik ook bij aanwezig was, het werkprogramma afgesproken. We hebben afgesproken met wie ze individuele interviews gaat houden, wie de contacten legt en tijdsafspraken maakt en met wie er in groepen wordt gewerkt. Hiervoor wil ze de drie dagen in Juigalpa te zijn.

Werk in uitvoering
Deze week kwam ze langs voor de gesprekken. Met de werkneemsters in het gemeenschapshuis, Interview met Mayelahet bestuur en de vertegenwoordigers van de compañeros in de activiteitenclub werd er in groepen gewerkt. Verder waren het individuele gesprekken.

Vandaag heeft Brenda de gesprekken afgerond. Komende week moet ze al die informatie verwerken om tot een concept eindverslag te komen, met aanbevelingen. Dat zal dan met ons doorgesproken worden, waarna het eindverslag volgt. Volgens planning zou dat uiterlijk half december klaar moeten zijn.

Voor ons is het best een spannend proces. De bedoeling is dat we inzicht krijgen in wat ons sterke en zwakke punten zijn, waar we aan moeten werken en dat we alle neuzen dezelfde kant op krijgen. En stap twee is dan tot overeenstemming komen welk actieplan we daar op gaan zetten.

Vivir Juntos
We zijn heel dankbaar dat Vivir Juntos ons deze gelegenheid geeft met externe ogen naar ons reilen en zeilen te kijken. Want alleen zo kunnen we werken aan een gezonde, stevige organisatie die nodig is om onze visie en missie ten volle uit te kunnen dragen!

Volgen Astrid Delleman:
Laatste berichten van