Krokus

Evaluatie en hoe verder

Geplaatst in: Nieuwsbericht 0

De evaluatie van het project in Juigalpa is afgerond. De consultant, Brenda Tapía, heeft haar bevindingen op papier gezet en heeft haar rapport naar het bestuur van Ruach gestuurd. Het is een behoorlijk dik rapport geworden.

Duidelijk is dat het project, woongemeenschap en activiteitenclub, in een grote behoefte voorziet. Veel gaat er goed. Maar er zijn natuurlijk ook aandachtspunten. De maand januari is een vakantiemaand. Op vrijdag 15 februari heeft het bestuur over het rapport van Brenda een eerste keer vergaderd. We houden jullie op de hoogte hoe de adviezen door het bestuur worden opgepakt.

Financieringsbijdrage projectplan 2019 – 2022
In de vorige nieuwsbrief schreef ik dat Vivir Juntos gelden werft via afzonderlijke donateurs en via zogenaamde kapitaalfondsen. In de afgelopen jaren was er elk jaar een financiële actie bij deze fondsen. Nog niet alle beloofde reacties zijn binnen. Maar we zijn zover dat we samen met alle toegezegde individuele bijdragen van komende jaren het bestuur van Ruach de zekerheid kunnen geven dat het totale streefbedrag zal binnenkomen.

De kascommissie
Aan het begin van elk jaar wordt er een kascommissie van twee externe mensen samengesteld om de jaarrekening van het afgelopen te beoordelen. Dat is nu ook weer gebeurd, namelijk half januari.
Over de kascommissie staat onder andere het volgende in het financieel reglement van Vivir Juntos:
Het bestuur stelt jaarlijks een kascommissie samen, bestaande uit twee personen. De leden dienen over voldoende aantoonbaar financieel inzicht te beschikken om de getrouwheid van cijfers te kunnen beoordelen. De leden hebben geen familie-, werk- of vriendschapsrelatie met elkaar of met één van de bestuursleden. De kascommissie stelt een verklaring op.

Deze verklaring wordt in het jaarverslag opgenomen en staat op de website. Dit jaar zijn de leden van de kascommissie de penningmeester van het Nicaragua-comité in Haarlem en de voormalig penningmeester van o.a. “st. Leiden Stad van vluchtelingen”. Elk jaar wisselt één van de leden van de kascommissie.
Aan het jaarverslag 2018 wordt nu door ons gewerkt. In dit jaarverslag komt ook de verklaring van de kascommissie te staan.

Jeroen Boggia
voorzitter bestuur Vivir Juntos