kantoor RUACH

Financiële inspanningen in Juigalpa

Geplaatst in: Nieuwsbericht 0

Het jaarverslag over 2017 is nu sinds enkele weken afgerond en staat op de website. Het jaarverslag bestaat uit twee gedeelten. Allereerst krijgen we van het bestuur van Ruach tweemaal per jaar een inhoudelijk verslag.

Deze verslagen en andere informatie uit bijvoorbeeld de blogs gebruiken we voor de tekst van het jaarverslag. Samen met foto’s krijgt u hiermee een beeld hoe het met de mensen in het project gaat. Daarnaast nemen we de cijfers op van onze fondswerving, de kosten die we maken en de bedragen die we overmaken. Dit zijn de cijfers die door de kascommissie worden gecontroleerd.

In de woongemeenschap in Juigalpa worden de echte kosten gemaakt. Er werken mensen die betaald worden, er wordt onderdak gehuurd, er wordt gegeten en schoongemaakt enz. enz. De totale begroting in Juigalpa is ongeveer $ 50.000. Daarvan wordt $ 40.000 door uw bijdragen bij elkaar gebracht. Dat betekent dat de mensen in Juigalpa afgelopen jaar zelf op uiteenlopende manieren zo’n $ 10.000 regelen. U leest erover in de blogs van Astrid.

De bijdragen die wij vanuit Nederland organiseren zijn toegezegd voor een periode tot en met 2020. Dat jaartal komt natuurlijk elk jaar weer dichterbij, maar wat de mensen in Juigalpa weten te organiseren is niet mis. In de komende maanden overleggen de besturen Ruach en Vivir Juntos verder met elkaar hoe we gezamenlijk verder kunnen toewerken naar een zelfstandig bestaan voor de woongemeenschap in Juigalpa na 2020.
Jeroen Boggia
voorzitter