todos

Zaaien en oogsten

Geplaatst in: Nieuwsbericht 0

Drie jaar bestaan we nu als Fundación. In deze jaren moesten we het wiel uitvinden: hoe geven we vorm en inhoud aan het gemeenschapshuis en aan de activiteitenclub? De externe evaluatie die we eind verleden jaar hebben kunnen laten uitvoeren met behulp van Stichting Vivir Juntos geeft aan dat we goed bezig zijn.

Waar we meer aandacht aan moesten besteden was aan het promoten van ons werk. Want naarmate meer mensen ons kennen, kunnen we meer steun verwachten. Ook kunnen we alleen zo onze tweede doelstelling bereiken, dat mensen meer oog gaan krijgen voor de talenten van mensen met beperkingen en hen positiever gaan waarderen.

PR
Sinds juni benutten we nu wekelijks zendtijd op een lokaal tv-kanaal, wat ons gratis aangeboden wordt, om over ons werk te praten en onder de aandacht te brengen. Elke vrijdag zijn we daardoor zo´n 15 minuten in beeld. De voorzitter – Ana Alicia – en ik wisselen elkaar daarbij af, zodat we om de week aan de beurt zijn.

Blij zijn we ook met onze vrienden van de kantoor-boekhandel ‘Juigalpa’ die ons al op diverse manieren, en bijna vanaf onze start, op allerlei manieren met woord en daad ondersteunen.
De komende drie maanden, inclusief oktober, hebben we nu data afgesproken dat de activiteitenclub een dagje in de winkel hun activiteiten doet. Daardoor wordt ons werk zichtbaar voor het winkelende publiek, wat ook bekendheid geeft aan ons werk. Ook nodigen we de plaatselijke pers dan uit, om ons te interviewen. Op andere momenten hebben we dat gedaan, wat door velen positief gewaardeerd werd. En dus voor herhaling vatbaar.

Activiteitenclub actief in de winkel
De foto’s geven een goed beeld hoe de dag (van 10:00 tot 15:30 uur ) verliep. Het doorsnee programma werd gevolgd, om de deelnemers houvast te geven aan wat voor hun bekend is. Daarbij werden ze getrakteerd op heerlijke en gezonde tussendoortjes. En tussen de middag was er een lunch. Aan de gezichten is te zien hoe een ieder genoot van deze bijzondere dag.
Aan het eind van de middag gaven we de medewerkers van de winkel en de eigenaresse een door de deelnemers getekend bedankje, wat slechts een magere afspiegeling was van de grote dankbaarheid die we voelden voor deze dag.

Gezellige bijeenkomst
Met de eigenaresse spraken we daarom af, op 30 oktober een gezellige bijeenkomst te organiseren met de deelnemers van de activiteitenclub en het personeel van de winkel. Waarin we nogmaals willen onderstrepen hoe zeer we deze activiteitendagen in de winkel waarderen, en de goede zorgen van het personeel. En waar het dan onze beurt is het personeel van de winkel in het zonnetje te zetten. En zo rollen we van de ene activiteit in de andere, dankbaar de gelegenheden benuttend die zich voordoen!

zaaien en oogsten

Volgen Astrid Delleman:
Laatste berichten van