pinatas maken

De Bakkerij, Leiden 

Geplaatst in: Nieuwsbericht 0

Wat in het vat zit, verzuurt niet. Het diakonaal centrum van de protestantse kerken in Leiden had ons project voor de activiteitenclub uitgekozen om te sponseren met de avondmaalscollecte in de vastentijd 2018. We wisten dus dat dat er te zijner tijd een cadeau zou binnen komen.

Bekijk hier de folder van De Bakkerij: Folder Avondmaal 2018. Dit zijn de plannen waar we het geld voor willen gebruiken:

  • Geld voor een deel van de onkosten van de activiteitenclub zoals voor het maken van piñatas, tuinactiviteiten en kantoormaterialen.
  • Twee keer per maand willen we educatieve uitstapjes toevoegen aan het programma van de activiteitenclub. Onze deelnemers komen uit relatief arme gezinnen. Er is bijvoorbeeld een dierentuin waar veel deelnemers nog nooit geweest zijn. Verder willen we graag een zwembad bezoeken bij één van de restaurants in Juigalpa, of naar een klein park met wat speelattributen. De meeste kosten zit in het transport, omdat we speciaal vervoer moeten regelen en een middagmaal moeten organiseren.
  • Voor de ouders/voogden willen we een aanbod van thema’s en voorlichting organiseren. Enerzijds om de betrokkenheid bij de activiteitenclub te bevorderen, maar ook om de ouders/voogden meer handvatten te bieden hoe ze adequater in kunnen spelen op de behoeften van hun kind. Zeker naarmate hij of zij ouder wordt, is het des te belangrijker controle over het kind te blijven houden. Nu wordt de (jong) volwassene nog te vaak aan zijn/haar lot over gelaten, door onkunde en vermoeidheid bij de ouder. Om ouders/voogden daartoe meer te motiveren denken we aan bijeenkomsten van maximaal drie uur, waar ruimte is voor les en oefeningen. Met ter afsluiting een lunch. De behaalde resultaten kunnen we bovendien in interviews van lokale tv en radio naar voren brengen om mee te werken aan een positievere beeldvorming van mensen met beperkingen. Want: alleen als we werken aan bewustwording kunnen we werken aan een inclusieve wereld, waar oog is voor een ieder.

Eind goed al goed…
En nu is het dus zover en is er over en weer gemaild om het geld deze kant uit te krijgen. Via de bankrekening van Vivir Juntos komt het in december naar onze rekening, zodat we in het nieuwe jaar met de uitvoering kunnen beginnen. Wat een mooi begin!
Mochten u uw steentje bijgedragen hebben aan de avondmaalscollecte 2018, in de protestantse kerken: heel veel dank! Mede dankzij u kunnen we de bovenstaande plannen uitvoeren. En zo een verschil maken in levens van mensen met intellectuele beperkingen en hun familie in Juigalpa. In een volgende nieuwsbrief zullen we uw deelgenoot maken van een uitgevoerde activiteit(en).

Volgen Astrid Delleman:
Laatste berichten van