entregar el premio

Rifa

Geplaatst in: Blog 0

“Wilt u een lot kopen? Het is om geld in te zamelen om het werk te ondersteunen dat we doen voor en met mensen met een intellectuele beperking”.

In het kader van het zoeken van eigen inkomen hebben we dit jaar een plan opgesteld met activiteiten waarmee we geld zouden kunnen genereren. De activiteiten variëren van kleine opbrengsten tot middelmatige inkomsten. Zowel het bestuur, als de medewerkers van het gemeenschapshuis als de medewerksters van de activiteitenclub hebben meegedacht en zich bereid verklaard de diverse plannen tot uitvoering te brengen.

Mei is een drukke maand. Er staan twee rifa´s gepland, wat ik volgens het woordenboek met ´loterij(tje)´ zou moeten vertalen, maar dat dekt voor mij de lading niet. En de verkoop van eten op een zondag.

Wat ze hier onder rifa verstaan is het verloten van een bepaald voorwerp dat aantrekkelijk is voor de mensen. Zo hadden wij een elektrische rijstpan gekocht. In een land waar geen middageten zonder rijst bestaat, is dit een mooi en waardevol cadeau.

Maar hoe kunnen mensen meedingen naar dat cadeau en meedoen aan de loting? Door een formulier in te vullen. Concreet maakten we 55 fotokopieën van dit vel, wat onder vrienden, kennissen en andere mensen van goede wil, die mee willen werken om dit vel te vullen, uitgedeeld wordt. Al die personen moeten dan zorgen dat zich voldoende mensen intekenen. De intekening kost 5 cordoba ( 1/6 dollarcent) en de persoon kiest achter welk nummer hij/zij de naam zet. De bedoeling is dat dus op elk vel de 10 nummers gevuld zijn met namen en telefoonnummer. Er is een einddatum dat de ingevulde rifa´s terug worden verwacht.

Op een speciale gelegenheid onder toezicht van meerdere mensen (vaak vergadering van het bestuur) wordt dan gekeken wie de winnaar is van de rifa. Dat gebeurt door eerst een formulier te trekken uit alle ingevulde formulieren. En daarna een nummer op die lijst te trekken.

numero ganador

De winst die we hebben is dus afhankelijk van het aantal ingevulde ´rifa´s´ die we retour krijgen min de aankoop van het cadeau. Duidelijk is dat het niet om grote bedragen gaat. De laatste rifa leverde 55 ingevulde rifas op (wat veel werk is) en leverde 2500 c, min aankoop cadeau 650c = 1850c winst op (ongeveer $ 60 US).

Maar waar de rifa prima voor werkt, is om ons werk onder de aandacht van een breder publiek te brengen. Een enkeling zal meer doorvragen. Maar ook al gaat het alleen maar om het horen van de naam van de stichting, het werkt mee aan meer naamsbekendheid. En hoe meer mensen ons kennen, hoe meer dát weer in werking kan zetten.

De nieuwe rifa hebben we 18 mei uitgezet. Wilt u zich intekenen en kans maken op een blender? Laat het me per ommegaande weten via het contactformulier. Eind mei is de trekking!

Volgen Astrid Delleman:
Laatste berichten van