Logo Fundación Ruach

PR-materiaal

Geplaatst in: Nieuwsbericht 0

Nu we op punt van beginnen staan hebben we een eenvoudige Folder gemaakt om ons werk onder de aandacht te brengen. Op zeer beperkte schaal delen we dat aan mensen uit die ons op een of andere manier zouden kunnen ondersteunen.

Het gemeenschapshuis als woonhuis brengen we niet onder de aandacht omdat we geen valse verwachtingen willen wekken. Er is namelijke maat plek voor een hele kleine groep. Ook omdat we zelf open willen staan voor mensen met een intellectuele beperking die op onze weg komen. Omdat we low-budget werken hebben we dit foldertje zelf vorm gegeven. We hopen in de loop van de tijd, als de contacten met de universiteit UCA inderdaad officieel is geworden, dat studenten die communicatievaardigheden studeren of iets aanverwant, ons kunnen helpen om een professionelere folder op te stellen. En dat we kunnen werken aan een ‘huisstijl’.

Hetzelfde geldt voor onze website. We hebben gekozen voor een goedkope oplossing, zodat organisaties die we het project onder de aandacht brengen in ieder geval meer informatie kunnen vinden, zonder dat het ons geld heeft gekost. Wil je een kijkje nemen, ga naar: http://www.cadh5.com/ruach. Met dank aan onze vriend Jan Willem, die de website vorm heeft gegeven.
De website van Vivir Juntos is professioneel opgezet en heeft als doel een breder publiek te bereiken en te interesseren. Zeker als te zijner tijd de nodige informatie op die site ook naar het Spaans vertaald is, zal onze eigen pagina nog minder van belang zijn.

Binnenkort beginnen we ook met een eigen Facebook. Je kunt Vivir Juntos al wel op Facebook volgen.

Volgen Astrid Delleman:
Laatste berichten van