vlag Nicaragua

Nieuws uit Nicaragua

Geplaatst in: Blog 0

Nicaragua heeft deze week de internationale pers gehaald. De ambassade in Costa Rica stuurde een ‘alert’ mail voor als je nu Nicaragua wilt bezoeken. De beelden van protest, geweld en onvrede gingen over de wereld.

De aanleiding was: het Instituut van de Volk-verzekeringen kampt door wanbeleid met grote tekorten. De president Daniel had forse een verhoging aangekondigd van pensioenpremies en verlaging van pensioenen, als deel van de oplossing. Dat zorgde ervoor dat de vlam in de pan sloeg. Een week geleden begonnen de eerste protesten. Eerst in de hoofdstad Managua, maar al gauw deden andere steden mee aan de demonstraties die tegen deze maatregelen waren georganiseerd. Mede gestimuleerd door het bedrijfsleven, dat altijd op één lijn had gezeten met de president, maar dat tot nu toe niet tot een consensus had kunnen komen over dit punt.

Wat is er na een week van protesten bereikt?

De president heeft zijn maatregelen terug moeten nemen waarmee hij het Instituut van Volksverzekeringen weer gezond wilde krijgen! Maar dat betekent niet dat al de rust weer terug is gekeerd. Deze protestdagen hebben duidelijk gemaakt:

  • Dat de politie ingezet wordt om “de rust” in het land te bewaren en daarbij veel bevoegdheden krijgen, o.a. bruut geweld en echte kogels. Plus dat ook knokploegen worden ingezet geleid door de Sandinistische jeugd, die de regering steunt. Met als resultaat:
    – zo’n 200 personen opgepakt en vastgezet
    – ongeveer 30 mensen gedood
    – mensen worden vermist
  • Dat er censuur is in het land. De onafhankelijke pers werd het vrijwel onmogelijk wordt gemaakt te functioneren. Het is bekend dat het merendeel van de kranten en tv kanalen in handen van de familie van de president zijn. Maar deze dagen werden diverse onafhankelijke kanalen uit de lucht gehaald en waren er cibernetische aanvallen (ze waren zo creatief om op Youtube verder te gaan), 1 journalist is gedood, 2 gevangen genomen en diverse werden hun camera’s en andere werkattributen afgepakt.
  • Dat veel mensen het niet eens zijn met hoe Nicaragua geregeerd wordt en geleidelijk aan hun angst om zich te uiten hebben laten vallen. Het is de eerste keer sinds zijn regering (2006-) dat de president de controle over de mensen/ demonstraties verloor.
  • Het bedrijfsleven heeft ingezien dat ze niet in een dialoog tussen drie partijen, waar ze jarenlang aan mee hebben gedaan (regering, bedrijfsleven en in beperkte mate de zwakke vakbonden) en profijt van hebben gehad, de rust in het land kunnen garanderen en dus een goed ondernemingsklimaat.

Hoe nu verder?
Er komt een nationale dialoog, waarbij als gesprekspartners in ieder geval ook de RK-kerk en de studenten aan deel zullen nemen. Waar thema’s aan bod moeten komen die verder gaan dan het instituut van volksverzekeringen, maar voor velen van nationaal belang.

De president, die de regering controleert, moet zijn beleid en opstelling veranderen. Een duidelijk ander alternatief is er niet op korte termijn, want een sterke oppositie kent Nicaragua niet. En ook binnen zijn eigen partij zijn andersdenkenden nooit gedoogd.

Voorlopig is het weer even rustig in Nicaragua. In afwachting van wat die nationale dialoog oplevert. Maar de mensen blijven alert. De doden en de onderdrukking worden niet snel vergeten. Moge de regering de les voldoende geleerd hebben!

Volgen Astrid Delleman:
Laatste berichten van