screenshot video

De activiteitenclub

Geplaatst in: Nieuwsbericht 0

Nu er zo’n mooi videootje op de website staat kan ik er natuurlijk niet om heen om wat woorden bij de beelden te geven.

We zijn de activiteitenclub begonnen omdat er in principe in Juigalpa geen alternatieven zijn voor jongeren of (jong) volwassenen met een intellectuele beperking om een zinvolle activiteit te hebben. Daardoor zitten ze veelal passief thuis. Het doel is dat de club activiteiten aanbiedt op het niveau van de deelnemers en dat ze voelen dat zij ook waardevol zijn in de samenleving. Anderzijds om te laten zien dat we allemaal van waarde zijn in deze samenleving, waar nog te vaak gekeken wordt naar wat iemand niet kan, in plaats van te kijken naar wat iemand wel kan. Want ergens hebben we toch allemaal wel één of meerdere gebreken?

Dit jaar is de activiteitenclub weer teruggebracht tot de middaguren van 2 tot 5 uur. We werken per middag met verschillende groepjes deelnemers, max. 6 personen. Het merendeel komt uit families die het niet breed hebben. Een enkeling komt uit de buurt. Het merendeel komt uit een andere wijk en moeten door familieleden gebracht en gehaald worden. Want wij hebben geen vervoermiddelen, bv. een busje om ze te halen. Voor nu prima, omdat de club gratis is en de familie zo ook een belangrijke rol blijft spelen. Maar jammer genoeg is de aanwezigheid daardoor te wisselend van diverse deelnemers. Familieleden zijn druk met hun eigen leven en geven geen prioriteit aan het halen en brengen. Dus in de nabije toekomst moeten we wel aan alternatieven gaan denken…

Het programma
Als de club begint, wordt gekeken wie er naar de club is gekomen en wie thuis is gebleven. Hierbij wordt met foto’s gewerkt. Daarna wordt de dag van de week aangegeven. We hebben een duidelijk gestructureerd plan, wat men elke middag gaat doen, met vaste activiteiten. En zodra een activiteit afgelopen is, wordt de picto weggehaald en de picto van de nieuwe activiteit opgehangen. De meeste activiteiten duren ongeveer 20 minuten: tekenen, muziek maken, puzzelen of met blokken bouwen. Rekening houdend met het concentratievermogen van de deelnemers. Om de overgang van de ene activiteit naar de andere soepeler te laten verlopen werken we met een timer. Die komt uit Nederland want hier zoek je tevergeefs naar dit soort hulpmiddelen. Er is een moment om wat te drinken, waarbij per dag een andere deelnemer wat meeneemt van thuis. Inmiddels is een stuk tuin klaar gemaakt om daar plantjes te kunnen kweken, waar deelnemers bij betrokken worden. Als slot van de middag is er tijd voor het maken van de piñatas, een activiteit waar mensen met veel of weinig motorische vaardigheden aan deel kunnen nemen. De eindproducten worden verkocht in enkele winkels in de stad, waardoor het werk van mensen met een intellectuele beperking onder de aandacht wordt gebracht bij een breder publiek. Dat zorgt voor een positieve beeldvorming. Na het zingen van een afscheidslied gaat een ieder gaat weer zijn/haar weegs.

Nieuwe verantwoordelijk
Het heeft veel moeite gekost! Maar vandaag het goede nieuws dat we een nieuwe verantwoordelijke voor de activiteitenclub hebben gevonden!! Zeer nodig om de kwaliteit te verbeteren, de club uit te kunnen breiden en creatieve oplossingen te vinden voor de problemen waar we tegen aan lopen. Dus hopelijk komt Iveth haar proefmaand goed door en voelt ze zich snel thuis bij ons!

Volgen Astrid Delleman:
Laatste berichten van