Hoe leven veel mensen in Nicaragua?

Geplaatst in: Blog 0

Nicaragua is een van de armste landen van het continent. En alhoewel de armoede de laatste jaren iets verminderd is, is het toch nauwelijks voor te stellen hoe groot de verschillen zijn tussen de rijke toplaag en de grote middenmoot, die dus niet tot de armste laag behoren. In deze blog een schets hoe veel Nicaraguanen heden ten dage leven (geldt voor materiële zaken).

Ons gemeenschapshuis staat in Juigalpa, een provinciestadje van zo`n 80.000 inwoners. Het stadje heeft twee stoplichten. Geleidelijkaan is er zoveel verkeer bij gekomen, dat duidelijk is dat het stadje niet gebouwd is op verkeer. De straten zijn niet breed. En als je aan beiden kanten mag parkeren, blijft er heel weinig ruimte over om er door heen te kunnen rijden. En zeker de stadsbussen hebben geregeld grote moeite om ergens een bocht om te kunnen, door de aan de kant van de straat geparkeerde autos.

Auto’s
Toch is het hebben van een auto nog een behoorlijke luxe in Nicaragua. Volgens een onderzoeksbureau: 11 % heeft een eigen auto, 22 % heeft een motor. Het meerendeel van de eigenaars kan een auto niet in èèn keer betalen, maar benut een afbetalingsregeling met een bepaald rentepercentage, wat maakt dat de auto in feite duurder wordt gekocht. Ook worden de meeste auto’s niet met eigen verdiende geld gekocht, maar veelal met het geld dat een familielid dat geïmmigreerd is naar de Verenigde Staten of Spanje (de meest favoriete landen) maandelijks stuurt naar de familie thuis. Het sturen van geld naar Nicaragua levert het land veel deviezen op.

Familie in het buitenland
Het merendeel van de Nicaraguanen heeft wel een familielid in het buitenland wonen. Was dat voor 2018 met name om economische redenen en het zoeken van betere toekomstmogelijkheden, na 2018 toen de politieke onrusten begonnen, zijn er veel vertrokken omdat ze zich niet meer veilig voelden in het land door de onderdrukking die er naderhand plaatsvond. En sinds een paar maanden weer verhevigd is, wat een nieuwe stroom mensen het land doet verlaten.

Salarissen
Volgens de wet moet het minimale salaris elke zes maanden onder de loep worden genomen door de regering, vakbonden en ondernemers. Volgens berekeningen heeft een doorsnee familie in de maand minimaal 15.300 cordobas (ongeveer $ 430,- USD ) nodig om sober te kunnen leven. In het gemeenschapshuis verdienen de begeleidsters rond de 7000 cordobas wat niet als een slecht salaris bekend staat. Bv. een leerkracht verdient rond de 8000 cordobas, een bewaker verdient 5000 cordobas en een huishoudelijk werkster verdient rond de 4000 cordobas.

Cijfers
Nog wat cijfertjes van het nationale instituut dat informatie geeft over ontwikkeling (Inide): Slechts 44 % van de mensen heeft een koelkast (hoewel we in een tropisch land wonen) 40% heeft kabel-tv en 27% heeft internet thuis. 13% van de huishoudens hebben een computer, 16% heeft een wasmachine en 1,5 % heeft airconditioning. 86% van de families hebben minimaal 1 mobieltje. Terwijl 58% van de huishoudens op gas kookt, kookt 40% nog op hout! Dat geeft wel aan hoe het gesteld is met de welvaart en het comfort in Nicaragua… Er staan nog andere interessante cijfers in het artikel in de krant, maar het bovenstaande moge voldoende zijn om aan te geven hoe veel Nicaraguanan leven. Nog steeds veel mensen leven in precaire omstandigheden, met weinig kwaliteit. En door de consumptiemaatschappij worden ze zich daarvan steeds meer bewust….

Volgen Astrid Delleman:
Laatste berichten van