Astrid en Jeroen

Van het bestuur

Geplaatst in: Nieuwsbericht 0

In 2015 zijn we als bestuur van Vivir Juntos samen met Astrid begonnen met de klus om een financieel fundament onder de woongemeenschap in Juigalpa te leggen.
Tijdens het laatste bezoek van Astrid hebben we ook gesproken over de langere termijn. In de laatste nieuwsbrief hebben we kunnen schrijven dat de financiering tot en met 2022 gegarandeerd is. Met kleine stapjes komt er gelukkig ook geld uit andere bron. Waarschijnlijk zal een deel van het benodigde geld echter ook na 2022 uit Nederland moeten komen. Hoe dat georganiseerd moet worden zal Astrid bij diverse mensen aankaarten.

Evaluatie en het bestuur Ruach
In de maanden maart en april hebben wij met het bestuur Ruach gecorrespondeerd over de resultaten van de evaluatie. Het bestuur heeft ons een actieplan gestuurd, waarin vijf doelen zijn geformuleerd.
In hoofdlijnen zijn deze doelen het verbeteren van de communicatie tussen de verschillende geledingen (bekend fenomeen in een groeiende organisatie!), meer bekendheid geven aan het werk, het versterken van de activiteitenclub, hernieuwde inzet naar andere geldbronnen en het afronden van organisatiedocumenten. Wij hebben aangegeven dat we veel vertrouwen hebben in de uitvoering van dit actieplan.

Jaarverslag 2018
Het jaarverslag 2018 is afgerond en staat als pdf sinds april op de website. Iedereen kan dit jaarverslag downloaden.

Jeroen Boggia
voorzitter bestuur Vivir Juntos