Van het bestuur

Van het bestuur

Geplaatst in: Nieuwsbericht | 0

In 2015 zijn we als bestuur van Vivir Juntos samen met Astrid begonnen met de klus om een financieel fundament onder de woongemeenschap in Juigalpa te leggen.

De woongemeenschap zou de principes van Jean Vanier volgen. Astrid moest ons echter eerst uitleggen wie Jean Vanier nu eigenlijk was en welke principes hij voorstond. Intussen, we zijn zo’n vijf jaar verder, is het werk van Jean Vanier heel wat duidelijker geworden. Hij heeft een mooie leeftijd bereikt. (Lees ook het bericht van Astrid over Jean Vanier). Aan ons en vooral aan Astrid om zijn gedachtegoed levend te houden en verder in de praktijk te brengen. En dat dat lukt, zien we met z’n allen. De woongemeenschap is vol bezet en ‘onderweg’!

Bezoek Astrid en de periode na 2022
Tijdens het laatste bezoek van Astrid hebben we ook gesproken over de langere termijn. In de laatste nieuwsbrief hebben we kunnen schrijven dat de financiering tot en met 2022 gegarandeerd is. Met kleine stapjes komt er gelukkig ook geld uit andere bron. Waarschijnlijk zal een deel van het benodigde geld echter ook na 2022 uit Nederland moeten komen. Hoe dat georganiseerd moet worden zal Astrid bij diverse mensen aankaarten.

Evaluatie en het bestuur Ruach
In de maanden maart en april hebben wij met het bestuur Ruach gecorrespondeerd over de resultaten van de evaluatie. Het bestuur heeft ons een actieplan gestuurd, waarin vijf doelen zijn geformuleerd.
In hoofdlijnen zijn deze doelen het verbeteren van de communicatie tussen de verschillende geledingen (bekend fenomeen in een groeiende organisatie!), meer bekendheid geven aan het werk, het versterken van de activiteitenclub, hernieuwde inzet naar andere geldbronnen en het afronden van organisatiedocumenten. Wij hebben aangegeven dat we veel vertrouwen hebben in de uitvoering van dit actieplan.

Jaarverslag 2018
Het jaarverslag 2018 is afgerond en staat als pdf sinds april op de website. Iedereen kan dit jaarverslag downloaden.

Jeroen Boggia
voorzitter bestuur Vivir Juntos