Van het bestuur: Vooruitblik

Geplaatst in: Nieuwsbericht 0

Vorig jaar vierde Ruach het vijfjarig bestaan van de woongemeenschap. Daarmee werd het ook tijd om de overeenkomst tussen Ruach en Vivir Juntos te vernieuwen. Immers oorspronkelijk was de doelstelling dat Ruach na vijf jaar volledig gefinancierd zou worden door lokale donoren.
Dit doel is niet bereikt, Ruach is nog voor 60% afhankelijk van ons en daarnaast voor 35% van incidentele buitenlandse financiering zoals die van Global Giving. Wij hebben daarvoor de afgelopen jaren begrip gehad, omdat het daadwerkelijk lastig is in Nicaragua om aan fondsenwerving te doen. Het is echter wel een risico voor de continuïteit op lange termijn, omdat de mogelijkheden voor buitenlandse financiering steeds meer onder druk staan. Sinds twee jaar is het beleid van de regering van Nicaragua om vele ngo’s te sluiten (inmiddels al rond de 600) en zo de buitenlandse financiering (in de ogen van die regering ook “inmenging”) stop te zetten.
Daarom hebben wij het afgelopen jaar uitvoerig met het bestuur van Ruach gekeken naar de mogelijkheid om de eigen inspanningen voor lokale fondsenwerving te intensiveren, met als doel de afhankelijkheid van buitenlandse fondsen te verminderen. Dat lukt het huidige bestuur van Ruach echter niet en dat is dus een risico voor de continuïteit op lange termijn.
Bovendien is duidelijk dat Ruach geen reserves heeft om magere tijden door te komen. Daarom hebben we besloten met het bestuur, inclusief Astrid Delleman, te onderzoeken of het mogelijk is de continuïteit voor de woongemeenschap op een andere wijze te waarborgen.
De toekomst van de Fundacion Ruach is onzeker, maar voor een ieder is het duidelijk dat het gemeenschapshuis op een of andere manier door moet gaan omdat de huisgenoten niet terug kunnen naar hun families. Als Vivir Juntos blijven we betrokken om te beoordelen wat wij kunnen betekenen. We houden u, onze achterban, natuurlijk op de hoogte, want zonder u kunnen we niets. Dank voor uw meeleven en vertrouwen!

Namens het bestuur van Stichting Vivir Juntos,

Ruud Lambregts, voorzitter