Van het bestuur: Vivir Juntos in 2021

Geplaatst in: Nieuwsbericht 0

U heeft in de nieuwsbrief van juli gelezen dat er in de Stichting Vivir Juntos een compleet nieuw bestuur is aangetreden. We vertelden daarin ook een en ander over onszelf en onze ervaringen met Nicaragua in het verleden.

Inmiddels zijn Willy de Mooij, Henk Verheul en ik zelf alweer bijna een half jaar bestuurslid. Die periode is niet ongemerkt voorbij gegaan, en dat zou ook niet goed zijn. We proberen uiteraard de ontwikkelingen in Nicaragua en Juigalpa en ook bij RUACH en in de woongemeenschap zo intensief mogelijk te volgen.

Zoals u al eerder in de nieuwsbrief en in de blogs van Astrid hebt kunnen zien, is de wereldwijde Covid-pandemie ook Nicaragua niet voorbij gegaan. De situatie is zonder twijfel ernstig, al doet de regering van het land doorgaans of er weinig aan de hand is. Betrouwbare cijfers zijn er helemaal niet en evenmin worden er van overheidswege maatregelen getroffen. De Nicaraguanen moeten het zelf maar uitzoeken.

Inmiddels waren er op 7 november ook verkiezingen, die door president Ortega en zijn vrouw Rosario Murillo werden gewonnen. Dat was ook niet moeilijk, want feitelijk was het een schertsvertoning, doordat vrijwel de hele oppositie in de gevangenis zat (en nog zit) of al eerder via allerlei manipulaties was uitgeschakeld. Helaas is Nicaragua een dictatuur geworden, een bittere constatering ook voor ons bestuur. Ook wij begonnen jaren geleden (in werk of anderszins) onze activiteiten in en vóór het land en de mensen daar vanuit de overtuiging dat er sprake zou gaan zijn van een samenleving waarin gelijkheid en rechtvaardigheid hoog in het vaandel van de regering zouden staan. Dat is helaas allang niet meer het geval. Des te meer reden is er die betrokkenheid toch te laten zien in directe steun aan organisaties als RUACH en de woongemeenschap in Juigalpa. En gelukkig is dat nog steeds mogelijk.

Wat RUACH zelf betreft, net als Vivir Juntos kreeg dat in haar bestuur de afgelopen maanden nieuwe gezichten. Ook wij hopen op nieuwe inspanningen vanuit dat bestuur en op een meer actieve houding rond verbreding van de fondswerving: zie ook het blog van Astrid. Daarover zijn we wel de discussie aangegaan met onze collega’s in Juigalpa. We hopen op verbetering en zullen u op de hoogte houden.

Wij wensen alle donateurs en vrienden van Vivir Juntos graag een vredevolle Kerstmis en een goed 2022, en danken u van harte voor uw voortdurende steun!

Namens het bestuur,

Ruud Lambregts, voorzitter