Foto Vuurwerk

Terugblik 2015

Geplaatst in: Nieuwsbericht 0

En dan is het ineens alweer december. We blikken terug op een mooie start van twee stichtingen en een steeds groter groeiende groep betrokkenen die samen werken aan een thuis voor mensen met een (verstandelijke) beperking in Juigalpa, Nicaragua. Wat hebben we het afgelopen jaar gedaan?

We hebben

  • een goed doordachte projectbeschrijving gemaakt in het Nederlands, Spaans en Engels. Hierin staat wat we willen bereiken en hoe we dat gaan aanpakken. Dit helpt ons om fondsen te werven over de hele wereld en partners te vinden in Nicaragua.
  • een ANBI erkende stichting Vivir Juntos in Nederland, met bestuur, website, nieuwsbrief fondswervingsactiviteiten en donateurs die ons willen helpen de woongemeenschap in Juigalpa te bouwen.
  • een kring van mensen die per dag, langzaamaan groter wordt en weet dat we samen echt een verschil kunnen maken.
  • een wettelijk erkende Fundación In Juigalpa, wat een proces van maanden had kunnen kosten, maar met hulp van een goede advocaat in een relatief korte tijd door het nationale Parlement is goedgekeurd! Met een bestuur en een betrokken Asamblea.
  • een grotere groep betrokkenen in Juigalpa: door leden van de Asamblea; doordat we het project bij de diverse autoriteiten en instanties onder de aandacht hebben gebracht.
  • ervaringen uitgewisseld in Honduras. Inmiddels hebben vier mensen van de kerngroep in Juigalpa de Ark in Honduras bezocht. Zo hebben ze inspiratie kunnen opdoen voor de woongemeenschap in Juigalpa.

Voor Astrid, die in oktober naar Juigalpa emigreerde is er op persoonlijk vlak natuurlijk ook veel om op terug te blikken:

  • Wonen en leven in Juigalpa, gericht op het voorbereiden van de weg naar het vormen van een gemeenschapshuis, samen met mijn zoon Jonathan.
  • Ondersteund door de Week Nederlandse Missionarissen
  • Een iphone om geregeld contact te hebben met mijn dochter in Nederland.
  • En een (lezers)kring in Nederland waardoor ik me gesteund voelt in het verwezenlijken van onze droom, door blijken van meeleven, morele en financiële ondersteuning!

Het was een jaar van voorbereiding, werken aan de basisvoorwaarden. Komend jaar is het werken aan de zichtbare oogst: “De overtreffende trap van dromen is doen!” rekening houdend met: ” als je een vijver of een oceaan met een hamer bewerkt, je alleen maar een roestige hamer krijgt….”

Dank voor uw steun in 2015!