Foto van Asamblea

De Asamblea

Geplaatst in: Blog 0

Het loopt tegen half zes als de eerste genodigden voor de Asamblea binnenkomen. Er zijn een paar afmeldingen, maar je weet van te voren nooit zeker hoeveel mensen aan de uitnodiging gehoor kunnen geven. Ook al wordt de datum gezamenlijk op het eind van een vergadering bepaald. Het leven in Nicaragua valt niet goed te plannen. Onvoorziene gebeurtenissen maken van het leven vaak één grote verrassing: een bruiloft, een begrafenis, een ziekte, een reis: allemaal zaken die een dag danig in de war kunnen schoppen.

Een paar dagen voor de vergadering stuurt het bestuur van de Fundación Ruach ieder lid een persoonlijke herinnering aan de bijeenkomst. Want men is hier niet erg gewend met agenda’s te werken en een herinnering die te lang van tevoren wordt verstuurd werkt niet. Niet iedereen heeft e-mail, de een is telefonisch goed te bereiken, de ander zeer moeilijk dus de vorm van de herinnering varieert.

Om een Fundación, een soort stichting, te worden is één van de wettelijke vereisten dat er naast het bestuur van de stichting van 7 leden, een Asamblea wordt benoemd, die minimaal uit 5 personen bestaat. Die vergadering moet minimaal twee keer per jaar bij elkaar komen. De Asamblea controleert het bestuur en denkt mee met het beleid. Ook kunnen uit de Asamblea de (nieuwe) mensen voor het bestuur gekozen worden.

Dit is de tweede vergadering met de leden van de Asamblea. Het doel is hen inhoudelijke informatie te geven over ons project zodat ze hun taak beter kunnen uitvoeren. En weten wat ze kunnen antwoorden als ze er door derden op worden aangesproken.

Tijdens de vergadering wordt er in twee groepjes gewerkt waarin een samenvatting van ons project gelezen wordt en vragen beantwoord. Als we ter afsluiting van dit programmaonderdeel als evaluatievraag stellen: “Nu jullie de details van het project kennen, ervaren jullie het nu nog meer als jullie eigen project?” zijn de reacties hartverwarmend!

Na een informatief gedeelte over het reilen en zeilen van de ondernomen activiteiten wordt de volgende vergadering vastgesteld. En wordt ter afsluiting een groepsfoto gemaakt waarop we jullie allen “Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig Nieuw jaar” toewensen!

 

Volgen Astrid Delleman:
Laatste berichten van