terrein bekijken

Ondersteuning

Geplaatst in: Nieuwsbericht 0

In januari vorig jaar traden de nieuwe burgemeesters aan, na verkiezingen enkele maanden eerder. Dus ook Juigalpa kreeg een nieuwe burgemeester. Omdat deze burgemeester bekend is met het werk van stedenbanden in Juigalpa en dat waardeerde, evenals ook mijn sociale inzet in de loop der jaren, bezochten we hem met de voorzitter van de Fundación. We bespraken of het mogelijk zou zijn dat de gemeente een ondersteuning zou kunnen geven voor ons werk.

De eerste stap in de procedure was het sturen van een officiële brief aan de gemeenteraad met daarin het verzoek ter ondersteuning. In maart lag die brief bij de secretaris van het gemeentebestuur. In april begonnen de onrusten en protesten in Nicaragua, met doden, onrechtmatige gevangennemingen en minimaliseren van alle mogelijkheden tot vrije meningsuiting door de regering. Hierdoor vroegen we ons af in hoeverre het te verantwoorden is dat we samen gaan werken met de (lokale) regering. We kozen voor een pragmatische insteek. Dat we het moeten doen met wat er momenteel is.

In september kwam er pas een vervolg op de brief. Een vertegenwoordigster van de speciale commissie bracht een bezoek aan het gemeenschapshuis om ons werk te leren kennen en te vragen waar de ondersteuning voor gebruikt zou worden. Een maand later kwam er een vervolgbezoek en in januari 2019 kregen we het officiële bericht dat de aanvraag was goedgekeurd. Uit het sociale fonds krijgt de Fundación voor een jaar, per maand het (standaard) bedrag van 3000 córdoba (ongeveer $ 30 US). Dat is natuurlijk relatief weinig. Maar alle kleine beetjes helpen. En bovendien gaat het ook om de sociale erkenning van ons werk en dat we er meer mensen bij willen te betrekken. Dus we zijn gematigd enthousiast over dit resultaat!

Op de foto zie je het terrein dat we officieel in ontvangst mochten nemen van een ter ziele gegane organisatie die met hivpatiënten werkten, die ons werk een warm hart toedraagt. In hun statuten stond dat ze het terrein aan een verwante organisatie moesten geven. En ook al is onze verwantschap niet zo groot, qua doelgroep, wel qua sociale en dienstverlenende insteek.

Het terrein ligt aan de rand van Juigalpa, op een plek waar geleidelijk aan een nieuwe wijk aan het ontstaan is. Voorlopig zullen we een tijd bezig zijn om het terrein officieel op de naam van onze Fundación te laten zetten en het bij de gemeente als zodanig ingeschreven te krijgen. Dat is hier een bureaucratische klus, die veel tijd vraagt en waar je een advocaat bij nodig hebt. Met alle onkosten van dien. Te zijner tijd kunnen we dan gaan denken aan het op papier zetten van een project om de bouwkosten rond te krijgen. Wat de bouwprioriteit zal worden, moeten we op dat moment bekijken.

We danken de voorzitter van de ter ziele gegane organisatie, Lesbia, en overig bestuursleden voor hun cadeau. En de positieve waardering die ze hebben voor ons werk. De overdracht hebben we met het tekenen van de nodige papieren op een feestelijke manier gevierd.

Volgen Astrid Delleman:
Laatste berichten van