Nederland

Geplaatst in: Blog 0

De laatste loodjes voor de reis. Dubbel checken welke papieren heden ten dage vereist zijn, welke test, etc. want het reizen is er door COVID niet makkelijker op geworden. Ieder land kan zijn eigen maatregelen bepalen en je daarom de toegang al dan niet weigeren…

En de koffer pakken. Het ‘ koffertje’ liever gezegd, want ik ben in Nederland van plan veel te reizen naar de diverse delen van het land, om zoveel mogelijk mensen te ontmoeten. Dus hoe minder bagage ik heb, hoe minder ik mee hoef te sjouwen. Woensdag ga ik richting Managua om donderdag te vliegen. Om in de namiddag van vrijdag aan te komen.

Steunpilaren
Natuurlijk heb ik ook een ontmoeting met de mensen van Vivir Juntos, (VJ) zowel het oude bestuur als het nieuwe. In 2015 werd in Nederland de stichting VivirJuntos opgericht met als doel aanvankelijk de eerste vijf jaren de startende Fundación Ruach te helpen te bestaan. Die dan geleidelijk aan zou kunnen werken aan fondswerving in binnen en buitenland. Daardoor ook de doelstelling om zich geleidelijk aan terug te trekken als donateur, door het percentage van de totale begroting per jaar te verminderen. Waardoor men nu in 2022 ongeveer 50% bijdraagt. We zijn inmiddels al bijna 7 jaar verder! En VJ heeft op verzoek van de Fundación haar bestaan verlengd. Het toenmalige bestuur trad wel af, maar er kwam een bestuurswisseling, in juli verleden jaar.
VJ heeft zich als een zeer betrouwbare en gewetensvolle partner gedragen en we zijn zeer dankbaar voor hun meelevende houding. Al de jaren van haar bestaan heeft ze fondsen gezocht en gevonden voor het voortbestaan van ons werk hier. En was/is er een trouwe groep vaste donoren onder vrienden, familie en meelevenden, die ons werk via VJ steun(d)en.

Uitdagingen
Het moet echter ook gezegd dat de Fundación moeite heeft haar verplichtingen na te komen, om meer andere donoren te vinden en minder afhankelijk te worden van VJ. Door interne redenen. Ook de wisseling in het bestuur hier, verleden jaar, heeft daarin weinig veranderingen gebracht. Afgelopen jaar moest de Fundación Ruach bv. vragen het toegezegde geld een maand eerder te mogen ontvangen omdat er anders een gat in de begroting zou vallen… Dat er dit jaar grote uitdagingen liggen, moge duidelijk zijn. Zowel intern als extern.

Nicaragua
Sinds verleden jaar stelt de regering steeds meer eisen aan NGO’s (niet gouvernementele organisaties) om te mogen bestaan. De financiële verantwoording die per jaar wordt geëist, is drastisch verscherpt, daar men bang is dat geld uit het buitenland gebruikt wordt om tegen de regering gebruikt te worden (buitenlandse inmenging). Daardoor zijn sinds verleden jaar al meer dan 100 NGO’s gesloten. Waardoor met name de armere mensen de dupe zijn door niet meer die steun te kunnen ontvangen die vele NGO’s leverden. Deze week is er weer een nieuwe wet goedgekeurd die betrekking heeft op NGO’s. We moeten die nog goed bestuderen. Maar een punt is dat de bezittingen van een gesloten NGO toevalt aan de regering…

Tot ziens
Dus binnenkort weer op Nederlandse bodem. Duidelijk is dat er veel is om bij te praten, door te praten.
Ik hoop velen te ontmoeten. Dus, nu nog dit schrijvend vanuit het tropische Juigalpa: tot ziens!

Volgen Astrid Delleman:
Laatste berichten van