Kerstwens Ruach2

Kerstmarkt en Kerstwens

Geplaatst in: Nieuwsbericht 0

Dinsdag 13 december was het een gezellige drukte bij de locatie Zeeland van de Pompestichting, een particuliere instelling voor forensische psychiatrie. Locatie Zeeland is een long stay. Er wonen tbs’ers aan wie een zinvolle dagbesteding wordt geboden.

De jaarlijkse kerstmarkt werd gehouden. Maar dit keer met een kraam, waarin één van de bewoners Willem, die erg met ons verbonden is, informatie deelde over het project in Juigalpa (wat ik van te voren had aangeleverd). Naast informatie werd er ook het één en ander verkocht. Bovendien werd er een kacheltje bij opbod verkocht. Met het mooie resultaat van een opbrengst van E 264,55 voor Stichting Ruach!

Maar hiermee is de ondersteuning nog niet ten einde. Onze Willem heeft diverse keren onze rondzendbrieven in een kerkdienst voor gelezen waardoor het project voor meer mensen is gaan leven. Zowel bij bewoners als kerkgangers van buiten. De pater sprak van een Win-Win situatie, toen ik hem per skype sprak, waar mensen wiens wereld heel beperkt is geworden, zich laten raken door het werk in Juigalpa en daar warm voor lopen! Waardoor de pater enthousiast akkoord is gegaan om de kerstcollecte ook voor ons werk te bestemmen!

En de zorgmanager, geraakt door dit initiatief, heeft Willem gevraagd een artikel te schrijven voor de Nieuwsbrief van de Pompe stichting over het werk in Juigalpa. Dus dat maakt dat ons werk nog onder een breder publiek onder de aandacht wordt gebracht!

Het ligt in de lijn van de verwachting dat er een vervolgactie plaats zal vinden in 2018.

Aan allen die meegewerkt hebben: Van harte dank voor deze morele en financiële ondersteuning!

Daarnaast wil ik u graag namens Stichting Ruach hartelijk danken voor al uw hulp. Daarvoor hebben we bovenstaande kerstkaart voor u gemaakt.

Volgen Astrid Delleman:
Laatste berichten van