Giften in 2020

Geplaatst in: Nieuwsbericht 0

Een kleine organisatie zoals wij, die afhankelijk is van donaties om te kunnen functioneren, moet creatief zijn om donateurs te vinden. We hebben een fijne basis door de betrokkenheid van Vivir Juntos op ons werk en hun belofte ons voor een bepaald aantal jaren te ondersteunen.

Maar we hebben als Fundación Ruach ook een eigen verantwoordelijkheid elk jaar meer inkomsten te vinden om te komen tot onafhankelijkheid. Vandaar onze droom op korte termijn onze `óptica`, de brillenzaak te starten. De brillenzaak moet te zijner tijd winst genereren, voor haar eigen functioneren en de sociale programma’s. Dit jaar hebben we er hard aangewerkt, om beetje bij beetje dichter bij dat doel te komen.

Maar elk jaar hebben we al de uitdaging aanvullende inkomsten te vinden naast de giften van Vivir Juntos, voor het draaiende houden van ons sociale werk: gemeenschapshuis, workshop en kantoor. Een paar voorbeelden:

GlobalGiving
Door de wonderen van het leven kwam GlobalGiving op onze weg, die ruimte geeft aan kleine `non gouvernementele organisaties` wereldwijd. Er staan zo’n 5000 organisaties geregistreerd bij GlobalGiving! Wij maken al een jaar of drie deel uit van dit platform. En per jaar levert ons dat rond de $ 4000,-US op voor ons werk in Juigalpa. Een mooie bijdrage, voor het onderhouden van het gemeenschapshuis, de activiteitenclub en de preventie-activiteiten. Natuurlijk moet je er wat voor doen. De nodige papieren aanleveren om te tonen dat je een serieuze instelling bent. Geregeld verslagen sturen naar je donateurs en meedoen aan acties die GlobalGiving aanmoedigt, om mee te gaan in hun flow.

Met medewerking van vriend, Eric, die in Engeland woont en mijn dochter Daniella, die in Ecuador woont, zijn we in sept. 2021, voor ons doen, heel professioneel en weldoordacht te werk gegaan, om maximaal profijt te halen uit de actie Little by Little die GlobalGiving promootte. Dit keer voor ons nieuwe project: startkapitaal vinden voor de gespecialiseerde brillenzaak.

En het resultaat van de actieweek? 42 Unieke donateurs hebben een donatie overgemaakt en de teller voor de brillenwinkel staat nu op $ 4.427,57! Voor ons een nieuw recordbedrag in een week tijd! We zijn niet alleen dankbaar en geroerd door alle giften. Maar ook door de acties van mensen, die hun steentje bij hebben gedragen om deze actie tot een succes te maken, door die onder een breder publiek onder de aandacht te brengen. Zoals de oecumenische gemeenschap de Regenboog te Leiden. Of Miek, die spulletjes ging verkopen op een markt in Oegstgeest, met informatie over ons werk.

Books4life, Groningen
Op initiatief van een vriendin stuurden we een project in. Deze stichting zet zich in voor mensen, dichtbij en ver weg, die het minder hebben, door de mooie formule: boeken inzamelen, verkopen en delen.
Om mensen bij het werk en de diverse projecten te betrekken hebben ze het initiatief genomen mensen te laten stemmen, via facebook of in de winkel, op een x aantal projecten. En dankzij de positieve reacties op onze oproepen aan onze contacten in de diverse landen (Engeland, Nederland, Ecuador, Nicaragua) om op ons te stemmen kregen we de meeste stemmen: meer dan 60!

Stichtingen, collectes, individuele giften, acties
Daarnaast krijgen we heel af en toe een mooi cadeautje van een stichting, zij het in Nederland of via een familielid in het buitenland. Wordt er af en toe voor ons gecollecteerd in een kerkgemeenschap (Nederland en Engeland). Ook de Pompekliniek in Zeeland was dit jaar weer actief met ons te ondersteunen. En Eric heeft net zijn 4e sponsorloop voor ons gehouden.
Af en toe wordt er een extraatje overgemaakt op mijn persoonlijke rekening voor ons werk in Juigalpa. Ook kregen we dit jaar van Arie, een erfenis, na zijn overlijden.
Wat een zegeningen. Je wordt er stil van…

En in Nicaragua
We hebben een paar peters en meters die een vast maandelijks bedragje geven; we verkopen onze piñatas, die gemaakt worden in de workshop, die wat opleveren. We houden af en toe een actie, die wat oplevert. Geen grote bedragen, maar alle beetjes helpen. Plus dat je mensen actief krijgt en betrokken.
Daarnaast steunt de congregatie van een bestuurslid de Fundación met een mooi bedrag, Al die bedragen maken dat we de begroting net rond krijgen…

De kracht van de eenheid
Wat kan er veel, als veel mensen hun steentje bijdragen: met ideeën, mij attent maken op actiemogelijkheden, acties houden etc. Ons motto is: Samen maken we een verschil. Dat hebben we dit jaar opnieuw zichtbaar gemaakt. Geeft dat geen energie en een groot gevoel van dankbaarheid? Bij mij wel. Wat een inspiratie en hoe bemoedigend deze ondersteuning! Heeeeel veeel dank!

Volgen Astrid Delleman:
Laatste berichten van