Delen (1)

Geplaatst in: Nieuwsbericht 0

Zowel door een lid van de diakonale commissie Leidse Studenten Ecclesia als van leden van de oecumenische gemeenschap de Regenboog werd ons werk bij het diaconale centrum de Bakkerij in Leiden voorgedragen om uit gekozen te worden als avondmaalproject.

 

De Diaconie Protestantse gemeente Leiden coördineert het diaconale werk van de Protestantse Gemeente Leiden (PGL) en daarmee ook de bestemming van de Avondmaalscollecte. Namens de PGL wil zij bijdragen aan leefbaar samenleven in de stad Leiden e.o. en van daaruit op andere plaatsen in de wereld. En dit jaar heeft men dus besloten, dat die andere plaats in de wereld om voor te collecteren Juigalpa is geworden (zie Folder Avondmaal 2018)!

Dat betekent dat op de eerste plaats ons werk onder een grote groep mensen in Leiden onder de aandacht wordt gebracht. En ten tweede dat men verwacht dat er in de loop van de komende weken een bedrag van rond de E 5000,- opgebracht kan worden. Natuurlijk hebben we een concreet voorstel gedaan waar dat geld aan te besteden. Zie folder voor die informatie. Graag sluit ik af met de slotzin uit de folder:

Hun ambitie en onze uitdaging
Aan ambities ontbreekt het de Stichting Ruach niet. Op een heel creatieve manier weet ze via allerlei activiteiten steeds meer mensen te betrekken bij de zorg en ondersteuning van (jong) volwassenen met een intellectuele beperking in Juigalpa, Nicaragua.
Al die plannen bij elkaar kosten zo’n € 5.000,-. Misschien kunnen we samen de uitdaging aangaan om naast de financiering van deze plannen dit project ook nog wat extra financiële zekerheid te bieden naar de toekomst toe.

Volgen Astrid Delleman:
Laatste berichten van