Lange termijn

De langere termijn

Geplaatst in: Nieuwsbericht 0

De vorige keer schreven we over de langere termijn. We mogen ons met ons allen gelukkig prijzen dat bijdragen voor het project van Astrid binnen blijven komen. Het ziet er naar uit dat binnenkort ook voor het jaar 2023 het benodigde geld binnen is.

Aan de andere kant is de huidige politieke situatie in Nicaragua nog steeds bar en boos. Nicaraguanen vluchten naar het buitenland. Zo zijn Stef Biemans, zijn Nicaraguaanse vrouw en kinderen in Spanje. Heeft u hun verhalen op de VPRO-tv gezien? U kunt ze hier terugkijken: VPRO. En ook Astrid schrijft er over in deze nieuwsbrief (update Nicaragua).
De mogelijkheden om fondsen in Nicaragua zelf te vinden zijn met de politieke situatie vrijwel nihil. Het project geeft zorg aan mensen die zich in een uiterst kwetsbare positie bevinden. Er is geen alternatief. Continuïteit van het project is erg belangrijk. Conclusie: er zal voor langere tijd geld uit Nederland moeten komen.

Een nieuw bestuur
Het huidige bestuur van Vivir Juntos bestaat uit Niko Tetteroo en ondergetekende. Wij hebben met Astrid afgesproken dat we ons voor vijf jaar aan Vivir Juntos verbinden. Die periode loopt nu in 2020 af. Astrid heeft intussen twee mensen benaderd en zij overwegen om in de loop van 2020 bestuurstaken over te nemen.

Een nieuwe penningmeester gezocht
Voor de taken van een penningmeester is nog geen nieuw bestuurslid gevonden. Het takenpakket is niet omvangrijk of ingewikkeld. Als u zelf interesse zou hebben of iemand anders weet, neem dan met ons contact op via één van de mogelijkheden die op de website staat.

Jeroen Boggia
voorzitter bestuur Vivir Juntos