Opleiding

Creativiteit

Geplaatst in: Blog 0

“Dat gaat me niet lukken,” hoor ik Mayela zeggen. En niet verwonderlijk, want een enigszins ingewikkeld figuur natekenen en dat ook nog met je niet dominante hand (voor veel mensen dus links) is een uitdaging. Maar ze zet toch vrij makkelijk de knop in haar hoofd om en gaat de uitdaging aan.

Even later hoor ik haar mompelen: ‘Woh, het is makkelijker dan ik dacht…’ terwijl ze nog een halve tekening te gaan Sylviaheeft. Als ik aan het eind vraag wat men van deze oefening geleerd heeft gaan de commentaren in de richting van: Ik dacht dat ik het niet kon. Maar toen ik mezelf moed insprak, er eenmaal aan begon, ging het me makkelijker af dan gedacht.’ En als ik dan nog een stapje dieper ga en vraag: dus wat heb je daarvan geleerd, komt men bij de kern. ‘Als je denkt dat je het niet kan en je blijft daar in hangen, dan lukt het ook niet. Maar als je ervan uit gaat dat het een uitdaging is, die de moeite waard is om aan te gaan, dan lukt het!’ En dit is natuurlijk een leerprincipe dat we dagelijks toe moeten passen, zeker als het gedrag van één van de huisbewoners ons voor uitdagingen plaatst.

Cursus
Vanmorgen hebben we een cursus-moment van 8:00 tot 10:00 uur. In principe eens per maand om in het werk verdiepingsslagen te kunnen maken. De thema’s kiezen we gezamenlijk. De uitvoering komt meestal op mij neer. Het zijn allemaal thema’s met een theoretische en praktische inhoud. Of het nu gaat om teamwerk, verbeteren van de communicatie of zoals vandaag het thema ‘creativiteit vergroten’.
Als ik aan het begin vraag hoe ze creativiteit zouden definiëren heeft Sylvia een mooie definitie: ‘kijken naar de oplossingen en niet naar de problemen’. Het gaat er inderdaad om niet met een beperkte blik te kijken, maar met een brede, waarbij je je bewust moet worden van je oogkleppen. Ook dat je alternatieven achter de hand moet hebben. Als A niet lukt, wellicht B of wellicht Z.
Zeker als je met mensen werkt, te meer als ze niet verbaal zijn zoals Daniel, Loyda of Jonathan, weet je nooit van te voren zeker hoe de ander zal reageren. En nog minder als je merkt dat ze in hun eigen wereld zitten, gespannen zijn, blokkeren etc. Dus je moet er dan alert op zijn wat je handelen voor effect heeft. Wat niet effectief is na drie keer proberen, moet je vervangen. En hoe meer creativiteit je hebt, des te leuker en effectiever je ingrepen.

Leerwinst
Dit keer loopt het thema een beetje uit en stoppen we om half 11. Maar een ieder is tevreden. Zeker de oefeningen hebben ze doen ervaren: meer lichaamstaal inzetten in het contact met de huisgenoten, expressiever reageren, meer rekening houden bij oog-contact dat je lager zit dan de ander en handelalternatieven achter de hand hebben.
Dat is een mooie leerwinst! Nu is het natuurlijk de bedoeling dat deze leerwinst in praktijk toegepast gaat worden. Elke dag komen er voldoende situaties voorbij waar ze kunnen oefenen. Daarnaast ben ik er om ze feedback te geven, zowel als ik vooruitgang zie, als wanneer ik geen vooruitgang zie.

Het mooie van dit soort thema’s is, dat het niet alleen meer kwaliteit in het werk kan geven, maar dat het thema’s zijn die ook in ieders persoonlijk leven van meerwaarde is. Hoe meer creativiteit je hebt, hoe makkelijk je leven. Leer anders te kijken, leer anders te denken en leer daardoor effectiever te handelen…..

Volgen Astrid Delleman:
Laatste berichten van