Foto van bezoek Ark Internationaal

Bezoek?

Geplaatst in: Blog 0

Het spande er nog om. Een week voor de geplande datum had Azucena, de internationale verantwoordelijke van de Arkgemeenschappen in Mexico, Honduras en de Dominicaanse Republiek  nog niet besloten of ze ons zou bezoeken. I.v.m. de sociaal-politiek instabiele situatie in Nicaragua. Ook al had ze besloten niet met de internationale bus te komen die de landen van Midden-Amerika met elkaar verbindt. Maar met eigen vervoer zodat ze, als de situatie het aan zou geven, tijdens de reis nog rechtsomkeer kon maken. Of sneller terug zou kunnen keren als de situatie het nodig zou maken.

Bezoek! 

Maar zowaar, om donderdagnamiddag kwamen ze voorrijden! Azucena, een Ecuadoraanse die momenteel in Canada woont, Esly, de verantwoordelijke van het gemeenschapshuis in Choluteca in Honduras en Sergio, chauffeur en medewerker binnen de Ark Choluteca. Na een rustige reis van zo’n 10 uur, inclusief een uur oponthoud bij de grens, omdat het invoeren van een auto heel wat  papierwerk vereist.

Vanaf het begin, startende met onze plannen een gemeenschapshuis te vormen, wilden we dat in de lijn van de Internationale Ark-gemeenschap doen, door wiens visie en missie we geïnspireerd werden. Vanaf die tijd hebben we contact met de Internationale Ark, door onze wens deel uit te maken van de grote internationale familie. We wisten dat dat een heel proces was, waarbij we aan bepaalde criteria moeten voldoen. En dat dat proces de nodige tijd vraagt.

In de afgelopen jaren zijn we enkele keren uitgenodigd geweest deel te nemen aan bezinningsdagen om meer over de Ark te leren. En hebben we drie jaar achtereen bestuursleden of mensen die bij ons werken  de gelegenheid gegeven, voor een weekje, mee te leven bij een gemeenschapshuis in Honduras om van binnenuit meer te ervaren waar het in een Arkgemeenschap om gaat.

Het doel van het bezoek van Azucena en haar tochtgenoten was met name om een indruk te krijgen hoe we bezig zijn. En waaraan gewerkt moet worden zodat we het doel bereiken: toegelaten te worden tot de Ark.

Programma 

Naast het meeleven in het gemeenschapshuis, een indruk opdoen hoe het toegaat in de activiteitenclub, waren er vergaderingen gepland met het bestuur, al dan niet met mijn aanwezigheid. Was er tijd even een rondje door het centrum te lopen en  waren er momenten van gezellig samen eten. Esly en Sergio gaven ook een presentatie van hun gemeenschapshuis en de activiteiten die ze daar doen. Zeer inspirerend voor onze medewerkers die de Ark alleen maar van mijn verhalen kennen of van wat ze gelezen hebben.

Uitkomst 

Vrijdagnamiddag was er een evaluerende bijeenkomst, want zaterdag zouden ze in alle vroegte weer vertrekken. Azucena (op de foto derde van links) was onder de indruk dat we onze rechtspersoonlijkheid hebben, met statuten en de diverse documenten die ons functioneren beschrijven. Ook zag ze de liefde en aandacht waarmee de medewerkers zowel in het gemeenschapshuis als de activiteitenclub werken, des Arks eigen. Ze ervoer de afstand Choluteca-Juigalpa als ‘te doen’, daar de Ark geen voorstander is van één huis in een land, maar we dus onder de vlag van de Arkgemeenschappen in Honduras zouden kunnen vallen. Punten waar o.a. aan gewerkt moet worden: creëren van  een stevige (onafhankelijke) financiële basis; lezen van de diverse documenten o.a. over de rol van het bestuur om zo meer aan te sluiten bij de Arkpolitiek en een duidelijke Ark component in de vorming van nieuwe medewerkers.

Op de vraag of we deel uit kunnen blijven maken van de diverse vormingen die de Ark internationaal organiseert in de regio werd positief geantwoord. Dat is ook een mooie manier om ons te blijven voeden en te groeien in de Arkgedachten. Alhoewel daar natuurlijk wel een prijskaartje aan hangt (reiskosten bv.).

Tot slot 

Azucena was blij dat ze gekomen was. Zowel aan haar als aan Esly gaven we, ter herinnering, ons Ruach huisje, ons symbolisch presentje. Dat nu zowel in Canada als Honduras een plekje heeft gekregen.

Alle betrokkenen in Juigalpa evalueerden het bezoek als positief en inspirerend. We zijn weer een stap dichter bij ons doel. In afwachting van wat de officiële reactie zal zijn van de Ark Internationaal nadat Azucena verslag zal hebben gedaan van het bezoek en haar bevindingen aan haar meerdere. Ondertussen kunnen we verder met ons huiswerk. Maar des te gemotiveerder en eendrachtig. Want: niets is onmogelijk!

Volgen Astrid Delleman:
Laatste berichten van