Van bestuur en vrijwilligers Vivir Juntos

Geplaatst in: Nieuwsbericht 0

We hadden het allemaal anders gehoopt en gewild. Wij als bestuur, Willy, Henk en Ruud, het vorige bestuur: Jeroen, Niko, Diana, onze vrijwilligers: Annelies en Michiel en natuurlijk de vele andere nauw betrokkenen bij de Stichting Vivir Juntos. Allemaal op onze eigen manier hebben we ons ingezet voor een thuis voor Daniel, Maria Elena, Miguel, Loyda, Manuel en Jonathan en natuurlijk voor de activiteitenclub in ons geliefde Juigalpa in Nicaragua. Van het begin hier in Nederland, toen de plannen nog een droom waren, naar het betrekken van het eerste huis, de eerste huisgenoten, personele strubbelingen, covid, en alle uitdagingen die op hun pad kwamen. Maar ook de mooie verhalen en successen: uitjes naar het zwembad, waar Manuel leerde drijven en Maria Elena zonder bandjes leerde zwemmen. Het openen van de brillenzaak. De bezoeken aan de tandarts en de kapper aan huis. De vele loterijen en verkopen van zelfgemaakte producten. En de vele donaties in voedsel (rijst en meel) van de bevolking van Juigalpa die zo haar steentje bijdroeg.

Maar het zal jullie als trouwe donateurs en supporters van Vivir Juntos duidelijk geworden zijn uit het verhaal van Astrid dat met deze nieuwsbrief meegaat, dat er een einde komt aan dit prachtige project. Natuurlijk stemt ons dat treurig, zoals de hele situatie in Nicaragua ons bedroeft en verontrust. In die context is een project zoals we dat steunden, onmogelijk geworden. Onze Astrid heeft moeten kiezen voor een andere toekomst. Ze doet dat niet zó maar, maar na ampele afwegingen en ongetwijfeld met pijn in het hart. Wij respecteren haar keuze en zullen haar zoveel als we kunnen ondersteunen in de moeilijke periode van overgang naar een nieuw bestaan voor haarzelf en Jonathan, terug in Nederland.

We zijn blij dat we de afgelopen 8 jaar deel uit hebben mogen maken van de reis die Astrid maakte. Op afstand leefden we mee. En we waren én zijn onder de indruk van de veerkrachtigheid van Astrid. Ieder jaar ontvingen we een digitale kerstkaart van Astrid, namens de woongemeenschap. Met een mooie quote om te overdenken. Degenen die bij ons zijn blijven hangen:

Soms voelen we dat wat we doen, slechts een druppel in de zee is, maar de zee zou minder water bevatten zonder die druppel – moeder Teresa (kerstwens 2016)

Wees de reden waarom iemand gelooft in de goedheid van de mens (kerstwens 2021)

Wanneer je met de goedheid van heel je hart geeft, win je er altijd bij. Want het leven is als een echo: het geeft je terug, wat je geeft! (kerstwens 2018)

Als bestuur zullen we uiteraard zorgen voor een waardige afsluiting van dit project en voor een passende bestemming van de overgebleven middelen, zoals de statuten van de Stichting Vivir Juntos dat vragen. Annelies en Michiel zullen ons helpen met de afronding van de website en alles wat daarbij hoort. We nemen daarvoor even de tijd, en we zullen u zeker informeren via een laatste nieuwsbrief.

We danken u als donateurs en vrienden oprecht voor al uw steun in de afgelopen jaren, mede namens Astrid en alle Nicaraguanen met wie ze heeft gewerkt. We wensen u een goed Kerstfeest en een voorspoedig 2024!

Met hartelijke groet,

Bestuur en vrijwilligers van Stichting Vivir Juntos:

Ruud Lambregts, voorzitter
Henk Verheul, secretaris
Willy de Mooij, penningmeester
Annelies Witz-Vlaardingerbroek, communicatie
Michiel Witz, website administrator