stagiaires

Stagiaires

Geplaatst in: Nieuwsbericht 0

Daar zitten ze dan: Maria Lourdes, Maria Auxiliadora en Maris tijdens hun afscheidsbijeenkomst. Vijfenveertig uur moesten ze stage lopen om vertrouwd te raken met het werkveld, als derdejaars student psychologie van de universiteit Martin Luther King. Op zoek naar een plek waar ze dachten dat ze wat konden leren, kwamen ze bij ons terecht.

 

Natuurlijk is een stage van 45 uur niet veel. Maar in de activiteitenclub kunnen we makkelijk extra handen kwijt. Dus vanaf eind december kwamen de stagiaires afwisselend, twee of een keer een middag om te ondersteunen en te leren. Voor alle drie was het een eerste ervaring in het contact hebben en omgaan met mensen met een intellectuele beperking.

We zijn blij dat we mee hebben mogen werken aan hun professionele vorming. En dat de stagiaires de gelegenheid goed hebben benut om contact te hebben met mensen met beperkingen, waardoor ze nu ook hun talenten en vaardigheden gezien hebben.
Tijdens de afscheidsbijeenkomst gaven de deelnemers van de activiteitenclub ieder een zelfgetekende groet. Ze werden toegezongen en Ana Alicia, de voorzitter van de Fundación, gaf hen een diploma als blijk van waardering voor hun inzet (wordt hier veel gedaan).

We vertrouwen erop dat we er nieuwe ‘ambassadeurs’ bij hebben die in de samenleving bijdragen aan een positievere beeldvorming t.a.v. mensen met een intellectuele beperking!

Volgen Astrid Delleman:
Laatste berichten van