retraite

Retraite

Geplaatst in: Nieuwsbericht 0

Op zondag 3 april hielden we in het huis van Astrid een retraite. We waren met acht mensen van Stichting Ruach en we werden begeleid door Jezuïeten priester.
Deze bijeenkomsten helpen ons om onze banden van spiritualiteit en broederschap te versterken. We zijn ons bewust van Zijn aanwezigheid, Hij leeft in ons en drijft ons in onze missie.

We begonnen met een lange tijd van bezinning van het Woord met drie bijbelteksten:

  • Handelingen 4:32-37. Deze tekst, over het vormen van de eerste gemeenschappen, staat model voor ons handelen. Dit streven we na.
  • 1 Korintiërs 12:12-21. Ook wij zijn één lichaam met verschillende leden(maten) en functies en ieder is uniek. We zijn van elkaar afhankelijk en we leven in het vertrouwen van God, die ons uitnodigt Zijn schepping te voltooien.
  • Johannes 21: 15-19 In deze tijd van Pasen doet Jezus ons ontdekken wat ware liefde is: “Als je van me houdt zorg dan voor mijn schapen”.

Vervolgens vroegen we elke deelnemer om iets voor te dragen. Bijvoorbeeld een bijbelse passage, gedicht of lied waar diegene inspiratie uithaalt voor zijn of haar zorg voor mensen in zijn of haar omgeving.
We hebben een heerlijke lunch genuttigd die ons voldoende energie gaf om in de middag dieper in te gaan op onze hoop en dromen, twijfels en angsten, behoeften en talenten. Gezamenlijk ontdekten we toevalligheden, nieuwe aspecten, en verschillen. Voldoende stof om over door te praten en na te denken en ons beter in elkaar te kunnen verplaatsen.

We sloten de dag af met een dankgebed voor de mogelijkheid om deze bijeenkomst te houden.

Carmen

(vertaald uit het Spaans)