foto van bestuursverkiezingen

Bestuursverkiezingen

Geplaatst in: Nieuwsbericht 0

Volgens onze statuten wordt elke twee jaar een nieuw bestuur gekozen. D.w.z. dat er verkiezingen gehouden moeten worden eens in de twee jaar in juli, toen de statuten van de Fundación werden opgesteld en het eerste bestuur gekozen werd.

9 Juli was het zover. Zowel de leden van het oude bestuur als de leden van de Algemene vergadering waren uitgenodigd. De voorwaarde om de verkiezingen door te kunnen laten gaan was dat minimaal 50% van de genodigden aanwezig waren. Gelukkig haalden we die norm.

Er werd gediscussieerd hoe er gestemd zou worden. Men kwam overeen dat, daar twee leden van het bestuur zich terugtrokken, daar nieuwe mensen voor voor te stellen. De overige bestuursleden stelden zich kandidaat voor hun oude functie.

Daarna werd per functie gestemd wie voor of tegen de voorgestelde kandidaat was.

De bestuurssamenstelling ziet er nu als volgt uit:

Als presidente Ana Alicia Sevilla; vice-presidente Ada Francys Morales; secretaris Martha Rocha; Penningmeester Marileth Lopez; fiscal Luz Milde Castro; vocal Genesis Chevarra; Carmen Moreira.

Wanneer de acte van de vergadering door een notaris is geaccrediteerd en de acte gepresenteerd is in het ministerie van Gobernación in Managua zal het nieuwe bestuur officieel een feit zijn.

Volgen Astrid Delleman:
Laatste berichten van