Steentje bijdragen

Ministerie van Werk

Geplaatst in: Nieuwsbericht 0

We waren het ministerie van werk even vergeten op te nemen in ons to do-lijstje, maar gelukkig ontdekten we deze nalatigheid tijdig. En hebben we alsnog een bezoek aan dit ministerie gebracht.

Enerzijds om te laten controleren of de contracten die we afsluiten wettelijk door de beugel kunnen. We willen graag dat – in het meeste ideale geval – mensen inwonen, terwijl ze aan de andere kant werknemers zijn en dus recht hebben op een werkweek met een bepaald aantal uren en op hun vrije dagen. Of, als het ideaal niet te verwezenlijken is, vragen we als alternatief het werken in diensten van 6 tot 6 uur, met recht op vrije uren in deze werkperiode. Vooraf contact hebben met een ministerie en advies vragen is altijd beter dan door de feiten geconfronteerd te worden/in contact te komen met een ministerie. Bovendien wisten we niet aan welke bepalingen we moesten voldoen, omdat er in de wet allerlei commissies aangegeven worden die gevormd zouden moeten worden, evenals een technisch document wat opgesteld zou moeten worden. Gelukkig blijkt dit alleen op te gaan voor instellingen die aanzienlijk meer werknemers hebben dan dat wij gaan hebben. Dus dat scheelt ons het nodige werk!

Met dit ministerie kunnen we ook te maken krijgen als we misschien te zijner tijd personen met een intellectuele beperking in huis hebben, die in staat zijn betaald werk te verrichten. Ook al is er een wettelijke bepaling dat een bedrijf ook mensen met een beperking als werknemer op moet nemen, de controle op de maatregel is er niet. Maar, op het ministerie er is wel een kaartenbak, waar personen met een beperking in staan! Wat aangeeft, dat er toch een bepaalde zorg voor deze doelgroep is. Ook al is er geen actief beleid en wordt er niet aan werkbemiddeling gedaan.

Wie weet in hoeverre wij hier ons steentje nog in kunnen bijdragen!