familiebijeenkomst

Familiebijeenkomst

Geplaatst in: Nieuwsbericht 0

Drie keer is scheepsrecht. We kregen op een gegeven moment het lumineuze idee een bijeenkomst te organiseren voor enkele familieleden van de medewerksters van het gemeenschapshuis en activiteitenclub.

Doel was om hen meer informatie te geven over waar hun familielid werkt en hen de gelegenheid te geven een kijkje te nemen in ons reilen en zeilen. Dat idee sprak een ieder zeer aan. Het bleek alleen moeilijk een datum te vinden waarop een ieder kon. Maar de 13e januari was het toch zover. Elke medewerkster had drie familieleden uitgenodigd, om het aantal een beetje onder controle te houden.

Programma
We hadden een leuk programma in elkaar gezet, met wat formele informatie over de stichting, haar doelstellingen en haar activiteiten. Waarna een een informeel gedeelte volgde waar we onder het genot van wat drinken en een speciaal broodje verhalen uit konden wisselen. Omdat er ook kinderen mee zouden komen hadden we gezorgd dat er een piñata hing, gevuld met lekkers (gemaakt door de deelnemers van de activiteitenclub). Ter afsluiting werd er een rondje ‘bezichtiging huis’ gedaan.

Bijna alle genodigden kwamen hun belofte na en waren aanwezig. Er hing een gezellige sfeer. Ik liet de powerpoint zien over wat we als stichting willen, de activiteiten die we hadden ontwikkeld en de resultaten die we in het eerste jaar hadden bereikt. Er was interesse en het was een dynamisch gebeuren. De piñata voor de kinderen was ook een succes. Voldaan ging een ieder na een kleine twee uur weer huiswaarts.

Evaluatie
Toen we de volgende dag in de teamvergadering evalueerden hoe de medewerksters de bijeenkomst hadden ervaren, was een ieder zeer positief. Dat riep natuurlijk de gedachte op of we hier t.z.t. een vervolg op kunnen geven.
Werken aan bewustwording en betrokkenheid. Er zijn zoveel manieren om daar vorm aan te geven. Hopelijk blijven we dit soort lumineuze ideeën houden!

Volgen Astrid Delleman:
Laatste berichten van