Eva en Heydis

Een komen en een gaan

Geplaatst in: Nieuwsbericht 0

Het is niet de eerste keer dat ik van Vivir Juntos de vraag krijg of ik ook foto’s van de medewerksters kan sturen. Het lijkt zo’n eenvoudige vraag. Maar voor mij is het een lastige, omdat ik weet dat het team van vaste medewerksters nog niet zo vast is als ik graag zou willen. En dat ik dus nu een foto kan sturen die volgende maand niet meer klopt omdat we de proeftijd niet verlengd hebben…

In Nicaragua is geen opleiding voor toekomstige professionals die in de gehandicapte sector willen werken. Want er bestaat hier eigenlijk helemaal geen gehandicapte sector….

Er bestaan mensen van goede wil die werk zoeken. In het gunstigste geval solliciteren ze enigszins bewust omdat ze weten dat het sociaal werk is of dat het met mensen met een beperking is. In het doorsnee geval solliciteren ze omdat ze denken dat goede wil voldoende is om geschikt te zijn voor het werk.

Natuurlijk hebben we een hele sollicitatieprocedure met: inleveren CV en sollicitatiebrief (90% zeer onvolledig en nietszeggend!), informeel gesprek, formeel interview en als het wat lijkt het afnemen van psychologische tests om enigszins het kaf van het koren te scheiden.

Maar toch blijft vaak het aangaan van de proefmaand ‘op hoop van zegen’. En in dit half jaar hebben we dus vier kandidaten na hun proefmaand zien gaan. Waar we niet rouwig om waren gezien hun functioneren, maar wel i.v.m. alle energie, tijd en ondersteuning die het heeft gekost.

Nu slechts een foto van onze medewerksters van de activiteitenclub: Eva en Heydis. Eva is al sinds mei bij ons in dienst. Zij is geweldig in de praktische uitvoering, contact met deelnemers en ouders. Maar minder in het administratieve deel en de organisatorische kant. Daarom zochten we een aanvullende kracht, zeker nu we het aantal deelnemers van 6 naar 12 vermeerderd hebben.

Heydis is half februari begonnen als part time verantwoordelijke voor de club, om meer deze aspecten op zich te nemen. We hebben eerder met elkaar gewerkt en ze heeft ook ervaring met het omgaan met mensen met beperkingen. Heydis kennende, van eerdere werkervaringen, verwacht ik dat zij een vast onderdeel van ons team zal uitmaken. Vandaar nu deze foto.

Volgen Astrid Delleman:
Laatste berichten van