Bijscholing

Geplaatst in: Blog 0

Nadat ik bij de begeleidsters een snel rondje deed van hoe de bijscholing vandaag hadden gevonden, kon ik in mijn bedankwoordje aan Sara namens iedereen zeggen dat men de cursus niet goed had gevonden … maar geweldig!!! En dat we dus hoopten op een vervolg.

Elke maand besteden we een deel van de dag (van 8:00 tot 10:00 uur) aan een thema ter bijscholing. Welk thema we behandelen kiezen we in overleg. Of ik doe een voorstel op grond van wat ik in het team heb gezien en denk dat men als ondersteuning of verdieping zou kunnen gebruiken. Over het algemeen geef ik die scholingsmomenten. Met in mijn achterhoofd de wens, dat het op een bepaald moment door iemand uit het team voorbereid en uitgevoerd zou kunnen worden…

Alle begeleidsters zijn mensen van goede wil, die zonder ervaring in het werken met mensen met beperkingen binnen zijn gekomen. Want opleidingen in dit werkveld bestaan niet in Nicaragua. Door een korte startcursus in de eerste week als men binnen komt en mijn geregelde coaching tijdens het dagelijks werk moet men in de vingers krijgen het wat en hoe van het werk in het gemeenschapshuis. De dagelijkse vergaderingen aan het begin van de werkdag, die dienen om in één lijn te werken en bij te kunnen sturen waar het nodig is, helpen ook zeker om meer oog te krijgen voor de behoeften van de huisgenoten en hoe daar op in te springen. Plus het feit dat het een goede manier is om aan teamgeest te werken.

In september hebben we een externe evaluator in kunnen schakelen, betaald met extra geld van VivirJuntos, om d.m.v. interviews duidelijk te krijgen welke vormen van scholing en ondersteuning de begeleidsters het meest geholpen heeft in hun vorming en empowerment. Met in het achterhoofd dat we een draaiboek aan het ontwikkelen zijn, voor het geval zich de mogelijkheid aandient, dat we een nieuw gemeenschapshuis kunnen starten. Want dit gemeenschapshuis zit vol en op een gegeven moment zal de noodzaak gevoeld worden een huis voor anderen te openen. En waarom opnieuw het wiel uitvinden, als we al de nodige ervaring hebben opgedaan bij het starten van een gemeenschapshuis en het opleiden van medewerksters?

Sara
Vandaag had ik Sara gevraagd het scholingsmoment te leiden. Ze komt één keer per week als vrijwilligster om zowel Maria Helena als Daniel een massage te geven. Daar genieten beiden van.
Ze is Nicaraguaanse maar heeft jaren in de VS gewoond, waar ze met reiki, alternatieve geneeswijzen en massages in aanraking is gekomen. Vandaag was het thema: ´Het optimaal benutten van je energie´. Ze was best een beetje zenuwachtig, want in Nicaragua staat men nog in kinderschoenen als we het hebben over ´chakras´, ´energiebanen´, en ´hoe gezondheid en energie met elkaar te maken hebben, ziekte en energie blokkades´. Men oordeelt al gauw dat het niet overeen komt met wat er in de bijbel staat, omdat men het “een-ver-van-mijn-bedshow” vindt. Ook al is het wijsheid van eeuwen die overgeleverd wordt, zij het vanuit een andere traditie! In het team had dan ook nog niemand over chakras gehoord, maar was men één en al oor.
Ook tijdens de oefeningen, om je eigen energie te voelen, je energiebanen te activeren, te ervaren hoe de energie van de ander je uit je evenwicht kan halen (als je het toelaat) werden enthousiast uitgevoerd.

Miguel
Het was heel bijzonder dat Miguel, één van de huisbewoners, die altijd buiten zit als er geen programma is, van buiten af mee deed met armbewegingen. En toen ik hem kwam halen om in de kring te staan tijdens de oefeningen, dat direct deed en niet weg wilde naar zijn plekje buiten, tot we klaar waren. We zijn ons ervan bewust dat onze huisgenoten, zoals een ieder die niet zo verbaal is, meer gevoelsmatig in het leven staat en daardoor gevoeliger zijn voor wat we uitstralen. Het was prachtig dat Miguel heel aanschouwelijk dát element naar voren bracht. En daardoor over het voetlicht bracht dat een ieder van ons mee werkt aan een betere óf slechtere sfeer in het gemeenschapshuis door de energie die we uitstralen. Waardoor dit thema van vandaag van een zo een groot belang is. In het nieuwe jaar komt er zeker een vervolg op dit thema, onder leiding van Sara!

Sara en clase

Volgen Astrid Delleman:
Laatste berichten van