Bezoek (ELIL)

Geplaatst in: Blog 0

Geënthousiasmeerd door een moeder van een van de leerlingen, die ons kende, belde de directrice van de school Elil (privéschool) me op, om een afspraak te maken. Ze wilde langs komen met haar sub-directeur en een onderwijzeres.


En in diezelfde week kwamen ze inderdaad langs. Ze wilden ons werk leren kennen, omdat ze elk jaar een solidariteitsactie houden onder de leerlingen en het personeel, waarbij ze het nodige in zamelen voor een goed doel. En dit jaar wilde ze het werk van het gemeenschapshuis als goed doel bestempelen. Wow, dat is natuurlijk een geweldige ondersteuning!

Ze vroegen wat we nodig hadden. En mijn antwoord was tweeledig: alles wat in een doorsnee huis nodig is om te leven zoals: rijst, bonen, olie, etc. als ook schoonmaakmiddelen. En in ons geval ook luiers voor enkele huisgenoten die die `s nacht gebruiken.
Anderzijds hebben we nodig dat er anders tegen mensen met beperkingen aangekeken gaat worden en willen we graag van de gelegenheid gebruik maken om aan bewustwording te werken onder de leerlingen. Door het aanleveren van beeldmateriaal over onze huisgenoten en doelstelling van ons werk, wat onder de aandacht gebracht kan worden op de school. Beiden verzoeken vonden weerklank bij onze bezoekers.
Na een rondje door het huis gelopen te hebben, zodat ze een indruk hadden van hoe we leven en ze de sfeer van het huis beter konden proeven, namen we afscheid. Op korte termijn zouden ze ons laten weten wanneer er een vervolg op hun bezoek zou komen.

Vervolg
Het bleek dat ze in de week daarop hun tienjarig bestaan vierden. En dat dàt de datum was dat er gewerkt werd aan het solidariteitsproject.
Drie dagen later stond ik voor een groep middelbare schoolleerlingen, met enkele leerkrachten, waarbij ook de directrice en sub directeur aanwezig waren, om de gift in ontvangst te nemen. Maar niet nadat ik eerst een praatje had gehouden over waarom we doen wat we doen als Fundación. En ook de leerlingen uitdaagde met enkele vragen als: hoe kijk jij tegen een persoon met een beperking aan; wat maakt nu of je een persoon positief waardeert of vindt dat die weinig waarde heeft; etc.
Ik sloot de presentatie af met: Hoe kun je ons werk steunen? Met als enkele tips:

  • benut de gelegenheden contact te maken met personen met beperkingen;
  • spreek met respect over personen, ook als ze zichtbare gebreken hebben,
  • deel je ervaring van nu met familie en vrienden en wees onze ambassadeurs,
  • we ontvangen giften en bezoek

Tot slot
Op de foto’s is duidelijk hoe groot de inzameling is geweest. Met een achterbak van een auto volgeladen met goederen en leerlingen gingen we naar het gemeenschapshuis om het op de plek van bestemming te krijgen.
Als aanvulling, een klein (Spaanstalig) videootje, door de school gemaakt, dat een levendige impressie van het samenzijn geeft.
Samen kunnen we het verschil maken! We hopen mensen te blijven inspireren door ons werk!

Volgen Astrid Delleman:
Laatste berichten van