Van het bestuur: Vivir Juntos in 2022

Geplaatst in: Nieuwsbericht 0

Als u de berichten via onze website of de blogs van Astrid Delleman de laatste maanden heeft gevolgd, dan weet u dat we met onze Stichting en de activiteiten in Juigalpa een lastige periode doormaken.

Samenwerking met Ruach gestopt

Eerder dit jaar zagen we ons genoodzaakt de samenwerking met de Fundación Ruach (de beheerder van het gemeenschapshuis) te beëindigen. Ruach bleek niet in staat en bereid om aan de afspraken met Vivir Juntos te voldoen om de afhankelijkheid van externe steun te verminderen. De opdracht om serieus te zoeken naar spreiding van financieringsbronnen is door Ruach steeds genegeerd. Ook de door ons aangegane discussies over het gebrek aan transparantie in de manier van besturen bleken vruchteloos te zijn. En het plotselinge ontslag van Astrid Delleman in augustus was uiteraard ook voor ons een enorme klap.

Steun

Het is bewonderenswaardig hoe Astrid zich sindsdien heeft gehouden en haar leven samen met haar zoon Jonathan weer heeft weten op te pakken. Vanzelfsprekend kan ze op onze steun rekenen, ook als het gaat om de mogelijkheid een nieuw initiatief te starten, dat ook een nieuwe plek zou bieden aan de huisgenoten die nu nog in de woongemeenschap verblijven die Astrid en Jonathan hebben moeten verlaten. Dat hangt deels ook af van de wensen van de andere familieleden.

Contact

We hopen van harte dat de eerste maanden van 2023 uitzicht gaan bieden op een oplossing, die Astrid in staat zal stellen haar kennis, ervaring en toewijding opnieuw in dienst te stellen van een groepje huisgenoten die zo de aandacht en liefde krijgen die ze nodig hebben. We hebben afgesproken dat we als Vivir Juntos de ontwikkelingen in nauw contact en overleg met Astrid volgen.

Begrip

Intussen hopen we dat we mogen rekenen op het begrip van onze donateurs voor het tijdelijk opschorten van de besteding van de door onze Stichting beheerde middelen. We houden u uiteraard op de hoogte, en u kunt ons altijd mailen of bellen als u nadere informatie behoeft.
We danken u van harte voor uw steun en begrip, en wensen u een vredige Kerst en een goed 2023.

Ruud Lambregts
Voorzitter bestuur Stichting Vivir Juntos