Houten planken

To do-lijstjes

Geplaatst in: Nieuwsbericht 0

Hoe ver zijn we inmiddels gevorderd in onze plannen? Momenteel zijn we met 3 fulltime krachten op vele terreinen bezig. Onze agenda en ‘to do’ lijstje lopen momenteel over van activiteiten. Om maar wat te noemen: kleine aanpassingen in huis laten doen voordat we over gaan, een timmerman aan het werk zetten om tafels (waar we een lange tafel van kunnen maken indien nodig) en stoelen voor ons te laten maken, zoeken van mensen die in het gemeenschapshuis willen komen werken, contracten klaar maken en zorgen dat alles wettelijk door de beugel kan; en eerste contacten maken met mogelijke bewoners/ huisgenoten en hun familie, waarbij we kiezen voor een proces van geleidelijk aan naar elkaar toegroeien… En dat betekent dat we op zoveel fronten bezig zijn, dat niet alles even efficiënt kan gebeuren.bed

Pionieren
Het werk is echt ‘pionieren’ zoals iemand mij schreef. En zo is het. Bij elke beslissing die je neemt, blijkt dat weer meer consequenties te hebben dan je in eerste instantie denkt, zodat je daar weer over door moet denken. Aan de andere kant is het prima in een omgeving als Nicaragua niet te willen dat alles ’snel en goed’ gebeurt. Dat is een vrij zeldzame combinatie hier!

Activiteitenclub
Wat de activiteitenclub betreft: de inschrijving daarvoor is begonnen. We hebben de sollicitatieprocedure achter de rug en zijn blij met de kandidaat, Eva, die de club gaat leiden aan te trekken. Eva heeft de nodige ervaring maar moet toch in haar startfase ingewerkt worden. Vooral omdat we ook ontwikkelingsgericht willen werken en dus niet alleen maar een activiteitenclubje willen zijn.

We hebben de eerste contacten in de wijk gelegd om gezinnen met een familielid met een beperking te bezoeken, hun behoeften in kaart te brengen en deelnemers voor de club te vinden. Want naar mate we meer out’reachend zijn, zullen we meer contacten in de wijk krijgen en zullen we ook eerder een bepaalde bekendheid in de wijk krijgen waardoor mensen ons eerder weten te vinden indien nodig.

Momenteel komen drie jongeren met ingang van deze week bij elkaar van 2-5 uur om gezamenlijke activiteiten te doen. Binnenkort hopen we de groep uit te kunnen breiden tot zes personen met een intellectuele beperking. We beginnen kleinschalig, om ons zelf ook de gelegenheid te geven ervaringen op te doen en in het werk te kunnen groeien.

Al doende…
Hoe het één en ander concreet vorm te geven? De weg moet zich wijzen……Al doende moeten we antwoorden geven op vele praktische alledaagse zaken die aandacht nodig hebben. We komen niet in een gespreid bedje. Mogen we blijven rekenen op uw meeleven en gebed?

Astrid Delleman, i.s.m. Stichting Vivir Juntos