Bezoek uit Managua

Preventie, stimuleren en bescherming

Geplaatst in: Nieuwsbericht 0

We zijn een maand bezig geweest om voet aan de grond te krijgen bij het de minister van MIFAMILIA. Dat is het ministerie van kind en familie. Via een contact in Managua is dat ons gelukt!

“een beetje geluk, creativiteit en geduld”

Nicaragua is een hiërarchisch ingesteld land. De departementale ministeries werken nauw samen met de nationale ministeries. Hierdoor verwijzen de ministeries in Chontales bepaalde zaken snel door naar de nationale ministeries in Managua. Zo verwees ook de verantwoordelijke van het departementale niveau van MIFAMILIA ons door, toen we haar ons project onder de aandacht brachten en vroegen om richtlijnen waar we aan moeten voldoen. Hoe formeel de procedures – net als in Nederland – hier ook zijn, hier is het hebben van goede contacten om hogerop te komen nog meer van belang. Dat vergt een beetje geluk, creativiteit en geduld.

Bezoek uit Managua
En van de ene dag op de andere zaten we dan in vergadering met een adviseur van de minister, een collega en de departementale afgevaardigde. Wij waren met vier leden van het bestuur aanwezig. Ze namen alle tijd om over ons project door te praten. Er was interesse in onze plannen. Men erkende dat het iets ‘nieuws’ was in Nicaragua. Er waren ook wat zorgen omdat men de indruk kreeg dat we ‘ institutioneel’ wilden werken. En dat gaat tegen de huidige politiek in van het Ministerie.

Hoofdtaken
Ze hebben ons gevraagd om onderdelen van het project verder uit te werken en sommige delen beter te verwoorden en dan op korte termijn opnieuw op te sturen aan de minister. We zijn deze week dus druk geweest om bijzaken van het project – naast de hoofdtaak: het stichten van een gemeenschapshuis – meer uit te werken. En dit als onderdeel van onze hoofdtaak te beschrijven. We hebben nu drie kernbegrippen geformuleerd: preventie, stimuleren en bescherming.

Naast het stichten van een gemeenschapshuis (bescherming) gaan we nu al belang hechten aan het starten van dagactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking van 15 jaar en ouder (stimulatie) en gaan mee helpen aan preventie ten aanzien van geweld, niet adequate opvoeding van kinderen met een beperking met alle gevolgen van dien en ondersteuning van ouders die een kind met beperkingen hebben (preventie).

Astrid Delleman
i.s.m. Stichting Vivir Juntos