onafhankelijkheid

Dag van de onafhankelijkheid

Geplaatst in: Nieuwsbericht 0

Al dagen klinken de trommels luid in de middag. De scholieren zijn weer aan het oefenen voor de optocht, het defilé, op 14 september. De dag dat de onafhankelijkheid van Nicaragua (1856) wordt herdacht.

Het is een vrije dag, waarop vele scholieren en andere groeperingen in alle steden en dorpen, vergezeld door muziekkorpsen, door de straten trekken en veel toeschouwers trekken. In Managua verwacht men een optocht van zo´n 15.000 scholieren van zeker 100 scholen!

Sinds drie dagen wordt er ook geoefend op straat met het in de pas marcheren, want het is een zaak van groot belang dat er echt gemarcheerd wordt. Ongelooflijk hoeveel oefentijd daar in gestoken wordt. Net of er op school niet iets belangrijkers te doen is…. Ik zag dit jaar zowaar soldaten die de scholieren in de pas hielden!
De straten hangen vol wit en blauwe vlaggetjes om de nationale sfeer compleet te maken. En de gemeente heeft op het plein midden in de stad een folklorische voorstelling gemaakt ter onderstreping van de festiviteiten (zie foto).

De dag daarop, 15 september wordt de onafhankelijkheid van Centro America (1838) herdacht van de Spanjaarden, waardoor elke republiek een onafhankelijke staat kon worden. Ook dit is een vrije dag. Op veel plaatsen wordt de ´Acta de Independencia de Centroamérica´ gelezen, om het historisch besef te vergroten.
Het moge duidelijk zijn: september is een bijzondere maand in Nicaragua!

onafhankelijkheidsdag