Ons nieuwe huis 1

Administratieve werkzaamheden

Geplaatst in: Nieuwsbericht 0

In januari is het een vakantiemaand in Nicaragua (grote vakantie). En dus ligt er het één en ander stil. Dus een mooi moment om de diverse documenten die de Fundación heeft weer eens te herzien, te actualiseren of wat er niet is, te produceren. Het herzien van afsprakenlijstjes en telefoonlijst in urgente situaties is vrij snel gebeurd. 

Het actualiseren van documenten kost meer tijd.

  • Zo hebben we een document waarin uitgelegd wordt hoe we als gemeenschap in de lijn van de Ark vorm geven aan ons samenleven en zorg voor elkaar.
  • We hebben een protocol waarin we mishandeling, misbruik etc. onder de aandacht brengen omdat we met een kwetsbare doelgroep werken en dat bij de medewerksters dat onder de aandacht willen brengen. Onderdeel van dat protocol zijn bijlagen die door de medewerksters ondertekend moeten worden. Met dit protocol zijn wij in Nicaragua de tijd vooruit. Want wat in Nederland al standaard is, is hier nog niet eens op kleine schaal ingeburgerd.
  • Daarnaast hebben we allerlei formulieren om de opname van een mogelijk bewoner in ons gemeenschapshuis vorm te geven; evenals in de activiteitenclub. Op grond van de ervaring met Jose, waar de familie ons beleid schendt, zijn we nu bezig ons beleid aan te scherpen. En de vertegenwoordiger van een volgende kandidaat zal niet alleen een gedetailleerder overeenkomst moeten ondertekenen, maar bovendien in de tegenwoordigheid van een notaris, om het meer gewicht geven. Niet nakomen van afspraken kunnen we niet voorkomen. Het aanscherpen van regels is niet zonder meer de oplossing. Maar we moeten aan de andere kant proberen de personen die bij ons komen wonen te beschermen, tegen de grillen van hun familie. Want niemand neemt het voor hun op, als het er op aan komt.

Nieuw beleid

  • Een nieuw document waar we mee aan de slag zijn is een noodplan in geval van brand, medische urgenties etc. Voor het gemeenschapshuis hebben we een praktische versie ontwikkeld. Maar het bestuur heeft op grond daarvan besloten dat er een urgentieplan moet komen als Fundación zijnde.

En zo blijven we bezig. Met als doel alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. De praktijk geeft aan wat we aan beleid op papier moeten zetten; waar explicieter. Waarbij we een evenwicht moeten vinden tussen wat minimaal nodig is om bewustwording bij een ieder te creëren en wat belemmerend kan werken. Het geeft aan dat we als Fundación aan het groeien zijn en de uitdagingen aangaan, die op onze weg komen!