gesprekken

Sintesis

Geplaatst in: Blog 0

Doña Pastora zit er klaar voor. We, Eva, de uitvoerende kracht van de activiteitenclub en ik eindverantwoordelijke, hebben haar uitgenodigd om de observatieperiode van haar schoonzusje Rusby te evalueren. Van te voren hebben we een eindverslag, een síntesis, opgesteld waarin we een beeld geven zoals we dat van Rusby hebben gekregen in deze weken: wat haar talenten zijn, haar ontwikkelingen en waar ze moeite mee heeft. Op grond daarvan doen we een voorstel aan welke doelen met Rusby te werken om haar verder te helpen in haar ontwikkeling tijdens haar uren in de activiteitenclub.

Doña Pastora heeft een paar dagen de tijd gehad om dit verslagje te lezen. We zijn benieuwd of ons beeld overeenkomt met het beeld wat zij van Rusby heeft. En wat haar wensen zijn t.a.v. Rusby ontwikkeling.

Overleg
Dit is het zesde overleg dat we hebben met een verantwoordelijke van een deelnemer aan de activiteitenclub. En aldoor zijn het geanimeerde gesprekjes. Het doet de mensen goed dat we meer over hun kind of familielid willen weten. Voor ons is het waardevol meer achtergrondinformatie te krijgen. En te toetsen of we op de zelfde lijn zitten.
Een ieder heeft zich tot nu enthousiast uitgelaten over het werk wat we in de activiteitenclub doen en zien ook veranderingen ten goed thuis sinds hun kind of familielid naar de club gaat. Het bevestigt dat we een prima kracht aan Eva hebben, die de deelnemers weet te motiveren. En dat mijn ondersteuning helpt de nodige kwaliteit en afstemming naar de behoefte van de deelnemers te waarborgen, zodat we inderdaad bewust aan ontwikkeling en verbetering werken.

Uitbreiding
De eerste maanden van ervaring opdoen in de activiteitenclub heeft goede resultaten opgeleverd. We zijn er nu aan toe om de activiteiten uit te breiden, in ruimte en uren. De garage waar we de activiteitenclub houden biedt geen ruimte aan een groep groter dan vier personen. Dat betekent op de eerste plaats dat we een ruimer lokaal nodig hebben en die zoekactie zijn we begonnen. Tegelijkertijd zijn we families in de wijk aan het benaderen, die een familielid met een beperking hebben, zodat we ook met een groep in de ochtend kunnen beginnen.

Al doende leren
Al gaande toont de weg zich. Toekomstplannen helpen een visie te hebben, maar de feiten tonen aan wanneer de volgende stap wijs is en hoe. Daarnaast zijn we afhankelijk wat op onze weg komt. Want je kunt nog zoveel willen, het betekent niet dat het ook zonder meer gebeurt. De kunst is met de stroom mee te drijven. Een boeiend proces!

Volgen Astrid Delleman:
Laatste berichten van