books4life groningen

Books4Life Groningen, hartelijk dank!

Geplaatst in: Nieuwsbericht 0

Deze week kreeg stichting Vivir Juntos van Books4Life Groningen een fantastisch bedrag op de rekening gestort. Dat was de opbrengst van de actie van februari dit jaar. Geweldig nieuws voor Ruach! Astrid schreef namens het bestuur onderstaande dankbrief:

La Fundación Cristiana Comunitaria para Personas con Discapacidad Ruach zegt:Dank!

Juigalpa, 2 augustus 2020
Beste medewerkers en bestuursleden van Books4life,

Wat een verrassing, gisteren, het mailtje van de penningmeester van de stichting VivirJuntos, die ons meldde dat de prijs (omdat we eerste waren geworden in de projectenactie van Books4Life) op de rekening stond. De prijs, ter ondersteuning van het werk van wat we doen in Juigalpa, voor mensen met een intellectuele beperking.

De regering in dit land geeft vrijwel geen ondersteuning aan deze doelgroep. Mensen met een beperking worden soms nog weg gestopt uit schaamte. Ouders weten ook niet altijd hoe ze hun kind met een beperking op moeten voeden. Vandaar dat wij vier jaar geleden onze stichting hebben opgericht en ons steentje hier bijdragen om het leven van een aantal mensen met een intellectuele beperking te verbeteren. Door ze een woonplek aan te bieden in ons woonhuis. Of een activiteit in onze activiteitenclub. Te werken aan bewustwording in de samenleving en het naleven van hun rechten.

Het is geweldig dat mensen, die zo ver weg wonen zoals u, zich inzet voor mensen dichtbij en ver weg, die het minder hebben. En wat een mooie formule: boeken inzamelen, verkopen en delen. Mogelijk gemaakt door de groep vrijwilligers met wie jullie de winkel runnen!

En wat een creatieve manier om mensen bij jullie werk en de diverse projecten te betrekken, door ze te laten stemmen via facebook of in de winkel, op een aantal projecten.

Jammer dat door het coronavirus de presentatie niet door kon gaan. Mocht er als nog een mogelijkheid worden gezocht, dan is Rob, onze contactpersoon in Groningen bereid ons werk inzichtelijker te maken.

De prijs overstijgt het aangevraagde bedrag voor luiers, medicijnen en betaling nachtkrachten. We garanderen u, dat het ten goede komt aan het werken aan welzijn van onze huisgenoten en de deelnemers in de activiteitenclub. Mocht u een verantwoording willen van de overige besteding, dan hopen we dat van u te horen.

Wanneer je met de goedheid van heel je hart geeft, win je er altijd bij.
Want het leven is als een echo: het geeft je terug, wat je geeft!

Alleen samen kunnen we een verschil maken in deze wereld en bijdrage dat de samenleving menselijker wordt. Heel veel dank voor uw bijdrage, in naam van ons allen!

Hartelijke groeten,

Astrid Delleman
Coördinatrice van het gemeenschapshuis en de activiteitenclub